Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: Ukrainan sota tuo paineita sisäisen turvallisuuden ylläpitoon

Ennen koronaa ja Ukrainan sotaa puhutuimmat turvallisuusuhkamme olivat terrorismi ja rajat ylittävä rikollisuus. Mihin nämä uhat ovat nyt hävinneet? Vai ovatko ne vain unohtuneet, kun puolustusvalmius ja NATO-jäsenyys vievät huomion, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Tomi Sevander kysyi SPJL:n valtuuston kokouksessa Joensuussa.

10.5.2022

”Me sisäisen turvallisuuden ammattilaiset tiedämme, etteivät nämä ”vanhat uhat” ja arjen rikollisuus ole minnekään kadonneet, vaikka uusia uhkia syntyykin. Siksi on hämmentävää, että sisäisen turvallisuuden haasteista osana kokonaisturvallisuutta ei enää juuri puhuta, vaan keskustelu painottuu vain ulkoiseen turvallisuuteen”, Sevander sanoo.

SPJL ymmärtää, että puolustusvoimien ja rajavartioston resursseja vahvistetaan, lisärahoitus tulee tarpeeseen. Kuitenkin sodan vaikutusten rantautuessa Suomeen etulinjaan joutuvat sisäisen turvallisuuden ammattilaiset. Siksi poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen resursseja on nyt vahvistettava tuntuvasti.

”Jos huoli pakolaisten hyväksikäytöstä realisoituu tai jos Suomessakin nähdään joskus ”pieniä vihreitä miehiä”, niin kenen vastuulla on puuttua asiaan ja turvata niin suomalaisia kuin täältä turvaa hakeneitakin? Se vastuu on ensisijaisesti poliisilla”, Sevander muistuttaa.

”Lisäksi oikeuslaitoksella on jo nyt huomattava koronavelka purettavana, ja kaikki sisäisen turvallisuuden ammattilaiset ovat venyneet koronan aikana. Nyt on tärkeää varmistaa, että uusien uhkien ilmaantuessa heidän toimintaedellytyksensä ja työssä jaksamisensa turvataan.”

Suomi tarvitsee vähintään 8400 poliisia

Tämä edellyttää, että poliisien määrä nostetaan vihdoin lähemmäs pohjoismaista tasoa. SPJL:n tavoitteena on, että Suomessa on 8400 poliisi vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä on välttämätöntä, jos yhteiskunta oikeasti haluaa, että tavallista kansalaista koskettavat arkipäivän rikokset kuten kellarimurrot ja pyörävarkaudet ehdittäisiin tutkia nykyistä useammin.

SPJL myös vaatii, että sisäisen turvallisuuden ammattilaisten palkkaus ja työolot saatetaan tasolle, joka houkuttaa jatkossakin parhaita hakijoita ja saa heidät pysymään alalla pitkään: työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota kaikilla sisäisen turvallisuuden aloilla. Tämä on tarpeen, jotta sisäisen turvallisuuden alojen ja oikeushallinnon ammattien veto- ja pitovoima säilyy ja alalle saadaan jatkossakin parhaat osaajat.

SPJL:n valtuusto on koolla Joensuussa 5.—6.5.

Lisätietoja:
SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Tomi Sevander, puh. 050 307 1362
SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne, puh. 050 399 8795

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on maan suurin poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 000 poliisissa, oikeushallinnon alalla, Suojelupoliisissa, hätäkeskuksissa ja Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä ammattilaisia.

www.spjl.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.5.2022.