Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n jäsenkysely: Uupunut henkilöstö ja heikentynyt sisäinen turvallisuus ovat huono yhdistelmä

Peräti 70,8 % Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n jäsenkyselyyn vastanneista kertoo oman työmääränsä lisääntyneen viimeisten kahden-kolmen vuoden aikana. Oman työyhteisön tehtävien lisääntymisen on havainnut 79,2 % vastaajista. Kuitenkin vain 6 % sanoo resurssien (aika, raha, henkilöstö) lisääntyneen samana aikana. 61,8 % tuntee uupumusta useammin kuin muutaman kerran vuodessa, heistä 31 % kokee uupumusta viikoittain. Tämä käy ilmi Liitto SPJL:n jäsenkyselystä, joka toteutettiin vuoden 2022 lopulla.

16.1.2023

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne pitää lukuja erittäin huolestuttavina:

”Kentältä tuleva viesti osoittaa, että lisäbudjeteissa poliisille ja oikeushallintoon tulleet määrärahat eivät riitä lisääntyneen työmäärän, entistä haasteellisempien tehtävien ja uusien vaatimusta kattamiseen. Puhe poliisin määrärahojen lisäämisestä ei lämmitä, kun se ei näy jokapäiväisessä työssä, jonka tahti vain kiihtyy.”

SPJL:n kyselyyn vastanneista 80,6 % kertoo työnsä kiireellisyyden lisääntyneen viime vuosina. 61,9 % sanoo työn vievän voimavaroja entistä enemmän. Uupumus näkyy mm. unihäiriöinä (51,3 % vastanneista) ja siinä, että työaika ei tunnu riittävän annettujen tehtävien hoitamiseen, mikä aiheuttaa stressiä (52,4 %).

”Henkilöstön uupuminen on hyvin vakavana asiana inhimillisestä näkökulmasta, mutta tilanne on huolestuttava myös sisäisen turvallisuuden kannalta. 71 % vastaajista näkee Suomen sisäisen turvallisuuden heikentyneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomella ei ole varaa uuvuttaa niitä, jotka ovat etulinjassa huolehtimassa Suomessa asuvien turvallisuudesta”, Rinne toteaa.

Palkka ei vastaa tehtävien vaativuutta

Runsaat 58,7 % vastanneista katsoo, että heidän palkkansa ei vastaa tehtävien vaativuutta. 67,3 % ei pidä palkkausta hyviin työsuorituksiin kannustavana.

”Erityisesti oikeusministeriön hallinnonalalla työnkuvat ovat muuttuneet huomattavasti vaativammiksi, ja monet oikeushallinnossa työskentelevät jäsenemme tekevät hyvin vaativaa, itsenäistä päätöksentekoa edellyttävää työtä, mutta tämä ei näy palkkauksessa”, Rinne sanoo.

Rinne muistuttaa, että myös rikostutkinnassa on entistä enemmän erittäin monimutkaisia, kansainvälistä yhteistyötäkin vaativia tehtäviä. Kenttäpoliisien työ on entistä vaativampaa ja poliisiin kohdistuu yhä suurempia odotuksia. Kiire alkaa jo hätäkeskuksista, joissa stressi näkyy korkeina sairauspoissaoloina. Nämä työn vaativuuteen vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan heijastu riittävästi palkkaukseen.

”Ei ole kovin motivoivaa, kun työmäärän kasvuun ja uupumukseen lisätään kokemus palkasta, joka ei vastaa tehtävien vaativuutta. Tämä tilanne on saatava muuttumaan sekä jäsentemme että Suomen sisäisen turvallisuuden takia”, Rinne sanoo.

Lisätietoja:

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne, jonne.rinne@spjl.fi, puh. 050 399 8795

Lisätietoja tutkimuksen suorittamisesta

Tutkimus suoritettiin Webpropol-kyselynä marraskuun 2022 aikana. Tutkimusekonomisista syistä SPJL:n jäsenet jaettiin satunnaisesti viiteen ryhmään (eli noin 2100 vastaajan ryhmiin). Koko kyselyn osalta vastausprosentti oli noin 30.

Tutkimuksen suorittamisesta lisätietoja antaa SPJL:n neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen:  auno.makinen@spjl.fi tai 044 906 3710

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on maan suurin poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 000 poliisissa, oikeushallinnon alalla, Suojelupoliisissa ja hätäkeskuksissa työskenteleviä ammattilaisia. Vuonna 2023 SPJL täyttää 100 vuotta.
www.spjl.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.1.2023  12.43