Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n liittokokous: Sisäinen turvallisuus ei saa jäädä ilmastopolitiikan varjoon

Työvoimapula on todellisuutta jo monilla työpaikoilla, ja myös sisäisen turvallisuuden aloilla on vaarana ajautua samaan tilanteeseen. Poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen vetovoima työnantajana on heikkenemässä. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n liittokokouksen mielestä tämä kehitys voidaan kuitenkin kääntää positiiviseen suuntaan, jos työn kuormittavuustekijöihin puututaan, työhyvinvoinnin ongelmiin tartutaan ja palkkaus saatetaan työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Liittokokous vaatii, että hallitus ja eduskunta asettavat sisäisen turvallisuuden tarpeet prioriteetiksi, joka ei jää esimerkiksi ilmastopolitiikan tai SOTE-uudistuksen varjoon.

29.10.2021

Työssä jaksamista heikentävät jatkuva kiire ja ylimitoitettu työtaakka, joiden taustalla ovat liian niukat resurssit. Tilannetta pahentaa epävarmuus tulevasta: kun sisäisen turvallisuuden resursseista joudutaan taistelemaan joka vuosi, uskoa työn liiallisen kuormituksen vähenemiseen ei enää ole. Pitkäjänteinen resurssointi on tarpeen sekä toiminnan suunnittelun että henkilöstön jaksamisen näkökulmasta.

SPJL:n liittokokous toteaa, että lausahdus valtion pitkästä ja kapeasta leivästä on menettänyt lopunkin uskottavuutensa. Esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuville on tarjolla enimmäkseen vain määräaikaisuuksia ja epävarmuutta uran jatkosta. Ja oikeushallinnossa korkeakoulutettu kansliahenkilökunta saa palkkaa, jolla on vaikea tulla edes toimeen varsinkin pääkaupunkiseudulla. Hätäkeskuslaitoksessa työssä jaksamisen ongelmat ja korkeat sairauspoissaolojen määrät antavat viitteitä siitä, miksi alan houkuttelevuus ei ole tasolla, jota sisällöltään palkitsevalta auttamistyöltä voisi odottaa.

Ruotsissa on jo huomattu, että poliisien määrän lisääminen ei onnistu kaavaillulla tavalla, kun ammatin vetovoima ei ole enää entisellä tasolla. SPJL:n liittokokous vaatii, että Suomen poliittiset päättäjät havahtuvat näihin sisäisen turvallisuuden haasteisiin ennen kuin on myöhäistä.

Kyse ei ole pelkästään sisäisen turvallisuuden ammatteihin hakevien määrästä vaan myös työpaikkojen kyvystä pitää kokenutta henkilöstöään. SPJL:n jäsenet ovat korkeasti koulutettuja ja monet ovat osoittaneet kykynsä vaativissa tilanteissa. On tärkeää rakentaa työhyvinvointia niin, että he voivat ja jaksavat halutessaan jatkaa sisäisen turvallisuuden aloilla eläkeikään asti.

Valintoja

SPJL:n liittokokous on koolla Helsingissä 28.–29.10.2021. Perjantaina 29.10. valitaan liiton puheenjohtaja, hallitus, valtuusto, aluetoimikuntien puheenjohtajat sekä poliisin valtakunnallinen pääluottamusmies seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Liittokokous päättää myös SPJL:n strategiasta vuosille 2021–2025. Kokoukseen osallistuu runsaat 80 jäsenyhdistysten edustajaa poliisista, oikeushallinnosta, Hätäkeskuslaitoksesta ja Suposta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Jonne Rinne, jonne.rinne@spjl.fi. puh. 050 399 8795

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) on maan suurin poliisin ja oikeushallinnon ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 000 jäsentä: poliisissa, oikeushallinnon alalla, Suojelupoliisissa, hätäkeskuksissa ja Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä ammattilaisia.
www.spjl.fi