Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: Väkivalta poliisia kohtaan on raaistunut – Riittävä henkilöstömäärä on myös työturvallisuuskysymys

Väkivalta poliisia kohtaan on lisääntynyt ja raaistunut. Työmäärä ja työn kuormittavuus ovat kasvaneet samalla kun henkilöstömäärä on vähentynyt. Riittävä henkilöstömäärä on edellytys poliisien työturvallisuudelle, työssä jaksamiselle ja koko sisäisen turvallisuuden ketjun toimivuudelle, korostaa SPJL:n valtuusto.

19.11.2019

Poliisiin kohdistunut väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Samanaikaisesti väkivalta on monimuotoistunut ja raaistunut. Viimeisten kuukausien aikana poliisiin on kohdistunut vakavaa väkivaltaa Jyväskylässä, Porvoossa sekä Kuopiossa. Yksi poliisi on lisäksi loukkaantunut vakavasti liikennevalvontatehtävissä.

Poliisin toisinaan jopa viikoittain kohtaamat väkivaltatilanteet asettavat haasteita työssä jaksamiseen.

– Kenenkään ei pidä sietää väkivaltaa ammattinsa vuoksi, eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä toimintamallina poliisia kohtaan, korostaa Suomen Poliisijärjestöjen Liiton valtuuston varapuheenjohtaja Leena Leppälä.

Poliisin henkilöstömäärä on kuluneiden vuosien aikana vähentynyt. Poliisi suorittaa enemmän hälytystehtäviä kuin aiemmin, entistä vähemmällä henkilöstöllä. Erityisesti pitkien välimatkojen alueella tukipartion saaminen on vaikeaa.

– Riittävä henkilöstömäärä on myös työturvallisuuskysymys, painottaa Leppälä.

Viime aikoina on uutisoitu jengiväkivallan lisääntymisestä Ruotsissa. Länsinaapurin lähiöiden tilannetta seurataan huolestuneina. Viitteitä vastaavasta kehityksestä on myös Suomessa.

– Suomen on puututtava ongelmiin ajoissa, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kierre tulee katkaista. Riittävä henkilöstömäärä mahdollistaisi poliisin kyvyn lisätä ennalta estävää toimintaa ja viranomaisyhteistyötä, mikä on omiaan vahvistamaan sisäistä turvallisuutta, tiivistää Leppälä.

Kasvava työmäärä kuormittaa koko sisäisen turvallisuuden ketjua

Työmäärän lisääntyminen koskettaa koko sisäisen turvallisuuden ketjua: niin poliisia, Hätäkeskuslaitosta kuin oikeusministeriön hallinnonalaa. Tämä näkyy henkilöstön jaksamisessa. Yhä useampi työntekijä uupuu työssään, mikä heijastuu väistämättä kansalaisille tarjottaviin palveluihin.

– Henkilöstön huoli on otettava vakavasti. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee panostaa tosissaan, Leppälä painottaa.

Leppälän mukaan henkilöstöä lisäämällä vähennettäisiin myös työmäärästä aiheutuvaa kiirettä ja uupumusta, kun työ jakautuisi tasaisemmin useammalle tekijälle.

Maan hallitus on luvannut nostaa poliisien määrää 300:lla yhteensä 7500:aan. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto jatkaa ponnisteluja poliisien määrän nostamiseksi vähintään 7850 poliisimieheen. Liitto ajaa jäsenistönsä etuja myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevissa asioissa.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa Helsingissä 19.11.2019.

Lisätietoja:
Leena Leppälä
valtuuston varapuheenjohtaja
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto
p. 0400 476 613

Jonne Rinne
puheenjohtaja
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto
p. 050 399 8795

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on  maan suurin poliisin ja oikeushallinnon ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu 11 000 jäsentä: poliiseja ja poliisin siviilihenkilöstöä sekä oikeushallinnossa, Suojelupoliisissa, hätäkeskuksissa ja Maahanmuuttovirastossa työskenteleviä ammattilaisia. SPJL on osa akavalaista jäsenperhettä.
www.spjl.fi