Suomen Psykologiliitto: Monikanavarahoitusta on kehitettävä, ei purettava – Suomen Psykologiliitto puolustaa kuntoutuspsykoterapian asemaa

Suomen Psykologiliitto ei kannata monikanavarahoituksen purkamista. Mielenterveyden ongelmien hoidon rinnalle tarvitaan työ- ja opiskelukykyä vahvistavaa kuntoutuspsykoterapiaa sekä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Purkamisen sijaan rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää ja arvioida.

2.9.2021

Suomen Psykologiliitto antoi 30.8.2021 lausuntonsa sosiaali- ja terveyspalvelujen monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä. Selvityksen tarkoitus oli koota ratkaisuvaihtoehtoja myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi. Psykologiliitto arvioi, että terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta tarvitaan jatkossakin. Se vahvistaa palvelujen rahoitusta ja turvaa yksilön perustuslaillisia oikeuksia saada riittävät terveyspalvelut.

Tarvitaan sekä mielenterveysongelmien hoitoa että työ- ja opiskelukyvyn tukea

Mielenterveysongelmien hoitoon tarvitaan toimivat mielenterveyspalvelut hyvinvointialueilla. Niiden rinnalla on kuitenkin edelleen oltava valtakunnallisesti saatavilla tuloksellista ja toimivaa valtakunnallisen opiskelu- ja työkyvyn varmistavaa kuntoutuspsykoterapiaa ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Rahoitusta kehitettäessä lähtökohtana tulisi olla rinnakkaisten toisiaan tukevien järjestelmien kehittäminen. On tärkeää turvata resurssit ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja taata perustason mielenterveyspalveluissa riittävät psykologiresurssit. On kuitenkin oleellista erottaa, että kuntoutus on eri asia kuin muu hoito. Jatkossakin kohdistetun rahoituksen turvaaminen on keskeistä kuntoutuspalvelujen takaamiseksi.

Alueellinen tasa-arvo turvattava

Rahoitusmallin tulee turvata myös palvelujen saatavuuden alueellinen tasavertaisuus. Nykyiset Kelan kuntoutuspalvelut ovat laissa turvattu yksilön subjektiivisina oikeuksina ja ne ovat alueellisesti varsin tasa-arvoisia. Valtakunnallisesti yhdenmukaisten palveluiden, kuten kuntoutuspsykoterapian, pilkkominen hyvinvointialueittain ei paranna palveluiden saatavuutta ja vaarantaa potilaiden yhdenvertaisuuden. Virkamiesselvityksessä onkin tunnistettu, että esimerkiksi työllisyystavoitteiden saavuttamisen osalta lakisääteisen ja valtakunnallisesti ohjatun kuntoutuspsykoterapian korvausjärjestelmän lakkauttaminen voisi olla ongelmallista.

Yhteisellä jatkovalmistelulla eteenpäin

Psykologiliitto pitää tärkeänä, että asiantuntijajärjestöt otetaan mukaan monikanavarahoitusta koskevaan jatkotyöhön ja sidosryhmiä kuullaan kattavasti, minkä myös selvitys tuo esiin. Jatkovalmistelussa on tärkeää selvittää monikanavarahoitusta ja sen purkamisen vaikutuksia kokonaisuudessaan sekä arvioida vaihtoehtoja.

Psykologiliiton lausunto

Yhteyshenkilö:
Jari Lipsanen
Varapuheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 050 448 4166
jari.lipsanen@psyli.fi