Suomen Psykologiliitto: Perustason mielenterveyspalvelut kuuluvat kaikille – Suomen Psykologiliiton aluevaalitavoitteet

Hyvinvointialueiden on laitettava perustason mielenterveyspalvelut kuntoon, korostaa Suomen Psykologiliitto aluevaalitavoitteissaan. Hyvinvointialueella on velvollisuus tarjota toimivat perustason mielenterveyspalvelut kaikenikäisille. Jokaisella kansalaisella on tarvittaessa oltava oikeus psykologin arvioon, tutkimukseen ja hoitoon.

24.11.2021

– Perustason mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on paljon parantamisen varaa, sanoo Suomen Psykologiliiton varapuheenjohtaja Jari Lipsanen. – Nykyisin työikäisille ja ikääntyneille ei ole välttämättä tarjolla lainkaan psykososiaalista tukea perustason sote-palveluissa.

Aluevaltuustoille siirtyy valta päättää myös perheille tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä lasten ja nuorten opiskeluhuollosta kouluissa ja oppilaitoksissa. Perheet, lapset ja nuoret tarvitsevat palveluita matalalla kynnyksellä osana arkeaan. Yhteistyön hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on oltava tiivistä ja toimivaa.

– On ehdottoman tärkeää, että perheiden, lasten ja nuorten palvelut hyvinvointialueilla ja kunnissa toimivat hyvin yhteen, korostaa Lipsanen. – Esimerkiksi opiskeluhuollon on oltava kouluissa ja oppilaitoksissa jatkossakin.

Psykologiliitto muistuttaa, että hyvinvointialueilla toiminnan laadun tekee asiantunteva moniammatillinen henkilöstö. Hyvinvointialueiden tuleekin alusta asti panostaa siihen, että ne ovat hyviä ja haluttuja työnantajia.

– Hyvinvointialueen palveluksessa asiantuntevalla ja motivoituneella työntekijällä täytyy olla mahdollisuuksia myös edetä omalla urallaan, muistuttaa Lipsanen. – Psykologien osaamista tulisi hyödyntää paljon nykyistä laajemmin hoitojen ja hoitojärjestelmien suunnittelutehtävissä.

Psykologiliiton aluevaalitavoitteet 2022

1. Turvataan psykososiaalinen tuki ja psykologipalvelut kaikille – myös työikäisille ja iäkkäille

• Jokaisen sote-keskuksen alueella tulee työskennellä vähintään kolme psykologia.
• Kaikille sote-alan ammattilaisille tulee taata työnohjausta ja konsultaatiota mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi.
• Mielenterveyden palveluhankintojen lähtökohtana tulee olla palveluiden laatu ja hankinnoissa tulee turvata yksin- ja pienyrittäjien asema.

2. Tuetaan vanhempien ja perheiden jaksamista ja hyvinvointia lähellä heidän arkiympäristöään

• Matalan kynnyksen psykologipalvelujen saatavuutta äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä perheneuvoloissa on parannettava.
• Lastensuojelussa tarvitaan riittävät psykologiset resurssit. Nyt lastensuojelun asiakasperheet jäävät liian usein vaille riittävää tukea.
• Hyvinvointialueilla on oltava toimivat yhteistyön rakenteet ja käytännöt mielenterveyden ja sosiaalityön ammattilaisten kesken. Samoin yhteistyön kuntien varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen kanssa on oltava saumatonta.

3. Varmistetaan lapsille ja nuorille toimiva opiskeluhuolto

• Oppiminen ja opiskeluhuolto tarvitsee omat psykologinsa ja resurssinsa.
• Lisätään koulupsykologien määrää. Yhtä koulupsykologia kohti saa olla enintään 500 oppilasta tai opiskelijaa.
• Koulupsykologi kuuluu kouluun. Opiskeluhuollon psykologien työtilojen täytyy olla oppilaitoksen tiloissa matalan kynnyksen yhteydenoton sekä yhteisöllisen työn mahdollistamiseksi – lähistöllä ei riitä.

4. Vahvistetaan moniammatillisuutta perustason sote-palveluissa

• Psykologin osaamista tarvitaan tutkittuun näyttöön perustuvien hoitomenetelmien kohdentamisen suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.
• Psykologien osaamista ja psykologista tietoa on hyödynnettävä systemaattisesti hoidon ja hoitojärjestelmien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

5. Tehdään hyvinvointialueesta hyvä ja haluttu työnantaja

• Sote-alan henkilöstöpula ei helpotu, elleivät työolot ole kunnossa.
• Hyvinvointialueilla psykologeilla tulee olla hyvät edellytykset urakehitykseen, jotta hyödyllinen psykologinen näkökulma on käytössä myös suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Yhteyshenkilö
Jari Lipsanen
Varapuheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 050 448 4166
jari.lipsanen@psyli.fi

Linkki Suomen Psykologiliiton aluevaalitavoitteisiin: Psykologiliitto – Aluevaalit 2022