Suomen Psykologiliitto tukee itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia

Psykologiliitto tukee Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Aloitteen tavoitteena on itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki, joka kunnioittaa lasten oikeuksia ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Psykologiliitto on vuonna 2021 ensimmäistä kertaa mukana Helsinki Priden virallisena yhteistyökumppanina.

28.6.2021

Helsinki Pride 2021 juhlii useita merkkivuosia. Pyöreitä vuosia on kulunut lainsäädännön ja diagnostiikan muutoksista, joilla on ollut merkittävä vaikutus sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen elämään.

– Psykologiliitossa toivomme, että tuleva translain uudistus asettuu mahdollisimman pian osaksi tätä tärkeiden muutosten jatkumoa, toteaa Psykologiliiton Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden (SSM) ammatillisen työryhmän puheenjohtaja Niia Virtanen. – On tarpeellista, että uudistus toteutetaan riittävän laaja-alaisesti ja sukupuolivähemmistöjen omat näkemykset selkeästi huomioiden.

Asianmukainen ja ihmisoikeuksia kunnioittava lainsäädäntö ei ainoastaan vähennä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaa syrjintää ja vähemmistöstressiä, vaan ottaa myös symbolisesti kantaa siihen, miten vähemmistöt yhteiskunnassamme nähdään. Transihmiset ovat jo liian kauan joutuneet odottamaan lakiuudistusta, joka poistaa vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä, erottaa juridisen ja lääketieteellisen prosessin toisistaan sekä mahdollistaa sukupuolen itsemäärittelyn myös alaikäisille.

Suomen Psykologiliitto on tänä vuonna ensimmäistä kertaa Priden virallinen yhteistyökumppani.

– Psykologeina tavoitteemme on mahdollistaa jokaiselle vapaus olla oma itsensä, Virtanen kiteyttää.

Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa pelkästään psykologin ammatillisilla työkaluilla, vaan se edellyttää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämistä yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisina psykologit tahtovat tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen omien äänten kuulumista tässä prosessissa.

Yhteyshenkilöt:
Niia Virtanen
Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 0408354012
niia.virtanen@tuni.fi

Laura Blomqvist
Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän jäsen
Suomen Psykologiliitto ry
Puh: 0445566773
laura.blomqvist@gmail.com

Oikeus olla -kansalaisaloite: https://transry.fi/oikeus-olla-kansalaisaloite/