Suomen Psykologiliitto: Työelämään saatava suojaa psyykkiseltä kuormitukselta

Psyykkisen kuormituksen hallintaan työelämässä tarvitaan konkreettisia ratkaisuja. Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto ja Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren haluavat nostaa mielenterveyden EU:n agendalle.

20.11.2023

Suomen Psykologiliitto sekä Akava katsovat, että työelämässä tulee kiinnittää vahvemmin huomiota mielenterveyteen. Psykososiaaliset riskit ja työstressi ovat monessa työssä haastavimpia työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä. Työsuojelu on kuitenkin perinteisesti keskittynyt fyysiseen työturvallisuuteen.

– Monilla työpaikoilla työn henkisen kuormittavuuden arviointi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu koetaan hankalaksi. Yhtenä ratkaisuna Akava on ajanut työturvallisuuslain täsmentämistä ja uuden asetuksen säätämistä työn psykososiaalisesta kuormituksesta, kuvailee Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Mielenterveysongelmat ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa. Eläketurvakeskus arvioi, että mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet jatkavat edelleen kasvuaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että sairauspoissaolojen takia menetetään vuosittain 3,4 miljardin edestä työpanosta ja työkyvyttömyyden vuoksi menetetyn työpanoksen kustannukset ovat 8 miljardia.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla enää puuttumatta psyykkiseen kuormitukseen työelämässä, kiteyttää Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen.

– Psykologeilla on kyllä keinoja tukea työyhteisöjä ja työntekijöitä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisemisessä.

Mielenterveys esille eurovaaleissa

Psykologiliitto ja Akava katsovat, että psyykkinen kuormitus työelämässä on merkittävä kysymys koko Euroopan Unionin laajuisesti ja mielenterveys työelämässä halutaan nostaa tärkeänä teemana esille ensi kesän europarlamenttivaaleissa.

– EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on peräänkuuluttanut EU:lle kokonaisvaltaisempaa näkemystä terveydestä sisältäen mielenterveyden. Akavan mielestä EU tarvitsee kattavan mielenterveysstrategian, toteaa Löfgren.

EU:n on Psykologiliiton ja Akavan mukaan tärkeää olla aktiivinen työelämän toimija. Esimerkiksi etätyöhön ja työntekijöiden liikkuvuuteen liittyy Euroopan tasolla ratkaistavia kysymyksiä.

– Tällä hetkellä esimerkiksi psykologin tarjotessa etäpalvelua toisessa jäsenmaassa olevalle asiakkaalle on epäselvää, minkä maan sääntelyn mukaan toimitaan. Potilasdirektiiviä tuleekin täsmentää, painottaa Lipsanen.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren vieraili Suomen Psykologiliiton liittovaltuuston syyskokouksessa 18.11.2023.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 18.11.2023 13.46