Suomen Terveydenhoitajaliitto: Ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja supistettu osin turhaan koronaepidemiaan vedoten

Jo koronaepidemian ensimmäisten viikkojen aikana kuntatyönantajat koko maassa ovat aktiivisesti siirtäneet terveydenhoitajia omista ennaltaehkäisevän terveydenhuollon työtehtävistä muihin terveyden- ja sairaanhoidon tehtäviin välttämättömään koronaepidemian aiheuttamaan hoitoon vedoten. Tämä ilmenee Terveydenhoitajaliiton viime viikolla teettämästä jäsenkyselystä, jossa vastaajia oli yli 1100 terveydenhoitajaa eri puolelta Suomea.

17.4.2020

Tähän mennessä noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista terveydenhoitajista on siirretty joko kokonaan tai osittain pois omasta perustyöstään. Suurin osa (66 %) toisiin työtehtäviin siirretyistä vastaajista on koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleviä terveydenhoitajia.

– Hälyttävää on se, miten nopeasti osa kunnista aloitti lakisääteisten ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden alasajon vedoten koronaepidemian aiheuttamaan välttämättömään hoidontarpeeseen, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Yli 40 % toisiin työtehtäviin siirretyistä vastaajista arvioikin, että siirto on toistaiseksi ollut kokonaan tarpeeton oman alueen koronaepidemian hoidon kannalta. Terveydenhoitajien asiantuntemuksen käyttäminen koronaepidemian kannalta kiireellisissä tehtävissä nähdään sinänsä perustelluksi, sillä sen lisäksi, että terveydenhoitajat ovat ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, terveyden edistämisen ja tartuntatautien ehkäisyn ammattilaisia, he ovat myös sairaanhoitajia.

– Terveydenhoitajien ammattiliittona olemme myös erittäin huolissamme siitä, miten siirrot uusiin tehtäviin on järjestetty työnantajan toimesta, Mäenpää sanoo.

Puolet vastaajista kertoi, ettei heidän kanssaan ole etukäteen keskusteltu heitä koskevista työnsiirroista eikä heidän ammatillista osaamistaan tai erikoistumiskoulutuksia ole kartoitettu. Työnantajat ovat esimerkiksi pelkän sähköpostin välityksellä ilmoittaneet työntekijälle siirrosta toisiin tehtäviin. Tämän lisäksi uusiin työtehtäviin perehdyttämisessä on koettu olevan puutteita, sillä vain joka neljäs vastaajista koki saaneensa riittävästi perehdytystä.

– Peräänkuulutamme laadukasta ja työntekijöitä arvostavaa kuntien hyvinvointi- ja terveyspalvelujen ja henkilöstön johtamista, myös poikkeusaikana. Nyt ei ole oikea aika ajaa alas ennaltaehkäiseviä palveluita, eikä kuormittaa terveydenhuollon henkilöstöä huonolla johtamisella, Mäenpää painottaa.

Parhaillaan käytävissä kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on päästävä myös nopeasti ratkaisuun. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn on mm. terveydenhoitajia ja audionomeja edustavana neuvottelujärjestönä tehtävä jatkossakin kaikkensa sopimusten syntymiseksi.

– Terveydenhuollon ammattilaiset ovat koronaepidemian vuoksi joutuneet venymään suunnattomasti ja ovat palkankorotuksensa ansainneet jo tänä keväänä, Mäenpää toteaa.

Lisätiedot:
Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi