Suomen Terveydenhoitajaliitto on huolissaan ennaltaehkäisevän työn asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa

Terveydenhoitajaliitto kantaa suurta huolta ennaltaehkäisevän työn asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa. Miten kunnissa varmistetaan tulevaisuudessa riittävät henkilöstö- ja taloudelliset voimavarat ennaltaehkäisevän työn toteuttamiseen ja kehittämiseen?

19.2.2021

Ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta, vaikuttavaa ja väestön terveyttä edistävää. Terveydenhoitajat ovat monialaisia terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita. Kaikki terveydenhoitajat ovat myös sairaanhoitajia. Osaaminen on monipuolista, ja terveydenhoitajat ovat esimerkiksi rokottamisen asiantuntijoita. Terveydenhoitajien asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää paikallisen terveyttä edistävän työn suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 Terveydenhoitajaliiton vaalitavoitteissa nousee vahvasti esille neljä teemaa:

  1. Voimavaroja on lisättävä terveyttä edistävään työhön
    Sairaanhoidon kustannuksia säästäviin ennaltaehkäiseviin ja laadukkaisiin palveluihin on panostettava, jotta kuntalaisten työ- ja toimintakyky säilyy ja kunnissa riittää hyvinvoivia veronmaksajia.

Terveydenhoitajaliiton ratkaisu: Terveyttä edistävää työtä tulee koordinoida ja kuntiin kannattaa nimetä terveydenhoitajataustainen hyvinvointikoordinaattori.

  1. Neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon laadukkaat palvelut on varmistettava Arvostetut ja kustannusvaikuttavat neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tulee järjestää lähipalveluina asetuksen mukaisesti siten, että perheiden avun ja tuen tarpeisiin vastataan varhaisessa vaiheessa.

 Terveydenhoitajaliiton ratkaisu: Yhdistetty neuvolatyö, jossa sama terveydenhoitaja on perheen tukena raskauden alusta lapsen kouluikään asti, mahdollistaa asiakkaiden arvostaman jatkuvan ja luottamuksellisen asiakassuhteen.

  1. Työikäisten terveyden edistäminen on turvattava
    Työikäisen väestön työ- ja toimintakykyyn sekä työhyvinvointiin tulee panostaa, jotta Suomessa on tulevina vuosina riittävästi työkykyistä työvoimaa.

Terveydenhoitajaliiton ratkaisu: Työttömien terveystarkastuksissa keskeistä on terveydenhoitajien tekemä työkyvyn arviointi, jolla ehkäistään syrjäytymistä, nostetaan työllisyysastetta ja vahvistetaan kuntataloutta.

  1. Ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen on tärkeää
    Ikääntyvien kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen tuovat elämänlaatua, ehkäisevät sairastumista ja vähentävät terveyspalveluiden tarvetta. Ikäihmisten tulee voida itse vaikuttaa käyttämiinsä ja heille tarjottaviin palveluihin.

Terveydenhoitajaliiton ratkaisu: Ikääntyvät tarvitsevat matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita, kuten terveydenhoitajien toteuttamia seniorineuvoloita.

Lue: Terveydenhoitajaliiton kuntavaalitavoitteet 2021

 Lisätiedot: puheenjohtaja Tiina Mäenpää, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 044 542 0557

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 18.2.2021.