Suomen Terveydenhoitajaliitto: Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen uudistamisella terveydenhoitajat voivat panostaa entistä laajemmin väestön terveyteen

Hallituksen esitys hoitajavastaanottojen maksuttomuudesta perusterveydenhuollossa tukee Terveydenhoitajaliiton mielestä terveyserojen kaventamista, terveydenhuollon painopisteen siirtämistä ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ennaltaehkäisevä terveydenhoitajatyö on tutkitusti vaikuttavaa, kunhan palveluiden saatavuus sekä toimintaedellytykset ja henkilöstömäärä ovat kunnossa.

14.2.2020

Hallitus haluaa tehdä terveyskeskuskäynnit mm. terveydenhoitajan luona maksuttomiksi. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia kunnista perii käynneistä maksuja. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Ylen uutisissa 12.2. perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi, että maksuton terveydenhoitajalla käynti kannustaa ihmisiä hakeutumaan hoitoon matalalla kynnyksellä. Kiurun mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on tällä hetkellä hyvin lääkärivetoinen, mutta monien hoitoon hakeutuneiden ongelmat ovat sellaisia, että moniammatillisella yhteistyöllä korkeakoulutetut terveydenhoitajat osaavat ne ratkaista.

– Hienoa, että hallitus on oivaltanut terveydenhoitajatyön vaikuttavuuden ja merkityksen perusterveydenhuollossa ja nostaa sen myös rohkeasti esiin, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

– Terveydenhoitajat ovat korkeasti koulutettuja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita, jotka ovat ylpeitä ammatistaan ja kokevat tekemänsä työn arvokkaaksi. He ovat myös sitoutuneita työhönsä ja haluavat aidosti tehdä asiakaslähtöistä työtä. Tähän työhön toki tarvitaan oikein resursoidut palvelut, Mäenpää jatkaa.

– On hyvä muistaa, että terveydenhoitajat ovat aina myös koulutettuja sairaanhoitajia, joten palkkaamalla terveydenhoitajia terveyskeskuksiin ja tulevaisuudessa sote-keskuksiin, työnantaja saa ns. ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla”.

Terveydenhoitajaliiton yhtenä vaalikauden 2019–2023 tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaa, jossa painotetaan terveyden tasa-arvoa: terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, terveyserojen kaventamista ja eriarvoisuuden vähentämistä. Liiton vaalitavoitteissa todetaan, että sairauksien ennaltaehkäisy ja väestön terveyttä edistävä työ tulee nostaa näkyvästi suomalaisen terveydenhuollon painopisteeksi.

– Hallituksen lakiehdotus on iso askel tähän suuntaan. Myös sote-keskusten tavoitteena on painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön. Sillä on merkitystä sekä yksittäiselle asiakkaalle parempana terveytenä että yhteiskunnalle kustannustehokkaana ja tuloksekkaana tapana vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja jatkuvasti kasvavien sairaanhoidon ja korjaavan työn kustannuksien hillintään, Mäenpää painottaa.

Katso Ylen uutiset 12.2. https://areena.yle.fi/1-50338174. Krista Kiurun haastattelu alkaa kohdasta 3:23.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi