Suomen Terveydenhoitajaliitto: Terveydenhoitajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Kirsi Grym

Terveydenhoitajaliiton edustajisto on hetki sitten valinnut TtM, terveydenhoitaja (AMK) Kirsi Grymin liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Nykyinen puheenjohtaja Tiina Mäenpää siirtyy eläkkeelle 1.11.2022, jolloin uusi puheenjohtaja aloittaa tehtävässä. Uuden puheenjohtajan kausi on 2-vuotinen neljän vuoden sijaan, sillä Mäenpää eläköityy kesken hallituskauden, ja nyt valittu puheenjohtaja jatkaa kauden loppuun.

2.9.2022

Kirsi Grym iloitsee saamastaan luottamuksesta.

– Korkeasti koulutettujen terveydenhoitajien ja audionomien työ on vaativaa ja edellyttää laaja-alaista osaamista. Heidän työnsä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on vaikuttavaa, merkityksellistä ja taloudellisesti kannattavaa. Heidän asiantuntijuuttaan tulisi tulevaisuudessa hyödyntää yhä paremmin väestön terveystarpeisiin vastaamisessa. Puheenjohtajana työni lähtökohtana onkin terveydenhoitajien ja audionomien työn ja ammattien arvostuksen korostaminen ja tunnettuuden lisääminen, vastavalittu puheenjohtaja Kirsi Grym toteaa.

Tulevalla puheenjohtajakaudella valtakunnallisesti ajankohtaisia aiheita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuminen, hyvinvointialueiden toiminnan aloitus ja ratkaisujen löytäminen hoitajapulaan.

– On tärkeää varmistaa kestävien ratkaisujen käyttöönotto ennaltaehkäisevän työn ja perusterveydenhuollon johtamisen, työolosuhteiden ja palkkauksen kehittämiseksi. Terveydenhoitaja- ja audionomityön veto- ja pitovoima on turvattava. Terveydenhoitajien ja audionomien tekemästä asiantuntijatyöstä on maksettava työn vaativuuden mukainen korvaus ja työtä on voitava tehdä vaikuttaviksi todetuin menetelmin. Haluan olla aktiivisesti kehittämässä ratkaisuja jäsenistömme työn tekemisen ehtojen parantamiseksi ja edunvalvonnan turvaamiseksi. Terveydenhoitajaliitossa olemme valmiita rakentamaan aidosti kannustavaa palkkausjärjestelmää hyvinvointialueille, Grym painottaa.

– Työ puheenjohtajana on ollut erittäin mielenkiintoista ja monipuolisesti terveydenhoitajien ja audionomien laaja-alaiseen edunvalvontaan vaikuttamista. Toivotan uudelle puheenjohtajalle paljon onnea ja menestystä tärkeässä tehtävässään, Tiina Mäenpää toteaa.

Kirsi Grym työskentelee tällä hetkellä järjestöpäällikkönä Terveydenhoitajaliitossa. Terveydenhoitajaliittoon hän siirtyi terveyden edistämisen erityisasiantuntijatehtävistä. Sitä ennen Grym työskenteli pitkään terveydenhoitajana neuvolassa ja ulkomailla yksityisellä sektorilla erikoissairaanhoidossa.

Lisätiedot

Kirsi Grym, kirsi.grym@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 050 564 47300
Tiina Mäenpää, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 044 542 0557

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 2.9. kello 12.04