Suomen Terveydenhoitajaliitto: Terveydenhoitajat ovat rokottamisen asiantuntijoita

Koronarokotteita päästään rokottamaan näillä näkymin alkuvuodesta 2021. Mitä lähemmäksi ajankohta tulee, sitä kiivaampana käy keskustelu siitä, miten rokotukset tullaan kunnissa toteuttamaan.

7.12.2020

– Rokottaminen edellyttää vankkaa asiantuntemusta ja ajantasaista osaamista. Uusi koronavirusrokote ja vakava tartuntatauti edellyttävät erityistä asiantuntijuutta rokottajalta. Tartuntatautien ehkäisy ja rokottaminen ovat terveydenhoitajien työn keskeisimpiä sisältöalueita, joihin kaikki terveydenhoitajat saavat jo koulutuksensa aikana osaamisen, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Väestön rokottaminen koronavirusta vastaan tulee olemaan mittava urakka. Osaamisesta on pidettävä kiinni myös joukkorokotuksissa, jotta rokottaminen on turvallista ja rokotettavat saavat tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa ja ohjausta.

– Terveydenhoitajat ovat myös ammattiryhmä, joiden tehtävänä on rokotuskattavuuden edistäminen, koska juuri he tapaavat universaaleissa palveluissa kaikki kansallisen rokotusohjelmankin piiriin kuuluvat asiakkaat. Lisäksi heillä on vahva ohjausosaaminen ja he osaavat kertoa mm. rokotuksiin epäröivästi suhtautuville asiakkaille rokotusten merkityksellisyyden. Terveydenhoitajien asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää, kun kunnissa suunnitellaan joukkorokotusten toteuttamista koronavirusta vastaan, Mäenpää sanoo.

Mäenpää muistuttaa, että koronan kohdalla kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista, mikä on huomioitava varsinaisissa rokotustilanteissa.
– Asiakkaat on pystyttävä suojaamaan tartunnoilta niin rokotus- kuin odotustiloissa mm. turvavälein, ja siksi rokotuksia ei voida järjestää totutun tapaisina joukkorokotuksina. Myös annettavan rokotteen säilyvyyteen ja logistiikkaan liittyvät tekijät tulevat vaikuttamaan siihen, missä rokotuksia voidaan antaa.

Mäenpää pitää erittäin hyvänä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Työterveyslaitoksen yhteistä vetoomusta, jossa toivotaan, että yksityissektorin työterveyshuollot saataisiin mukaan koronarokotuksiin.
– Se on hyvin perusteltua, sillä annetaanhan suuri osa työikäisten kausi-influenssarokotteistakin työterveyshuollon vastaanotoilla.

– Koronarokotusten aikana ja erityisesti niiden jälkeen kunnat tarvitsevat lisäresursseja lakisääteisten tehtävien hoitoon sekä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ennaltaehkäisevän työn jo keväästä asti kertyneen hoitovelan korjaamiseen, Mäenpää painottaa.

Terveydenhoitajien tutkintokoulutukseen sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuiset teoriaopinnot rokotusosaamisesta sekä rokottamisen käytännön harjoittelu kaikilla terveydenhoitajatyön harjoittelujaksoilla. Terveydenhoitajien koulutuksen rokottamiseen liittyvät opinnot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiin rokottajan osaamisvaatimuksiin. Terveydenhoitajat ylläpitävät rokotusosaamistaan valtakunnallisilla ja paikallisilla täydennyskoulutuksilla, joita myös Terveydenhoitajaliitto on järjestänyt vuosittain. Työpaikkakohtaisesti rokotusluvan myöntää aina organisaation lääkehoidosta vastaava lääkäri, joka on vastuussa myös rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.12.2020.