Suomen Terveydenhoitajaliitto tuomitsee kuntayhtymien henkilöstöön kohdistuvat menoleikkaukset

Suomen Terveydenhoitajaliitto tuomitsee jyrkästi monissa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä käynnistyneet henkilöstöön kohdistuvat menoleikkaukset, jotka voivat johtaa henkilöstövähennyksiin. Näihin liittyviä yhteistoimintaneuvotteluja käydään parhaillaan tai on käyty useammassa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä.

16.8.2019

– Miljoonaluokan menoleikkausten takia ollaan joutumassa tilanteeseen, jossa kuntalaisille tarjottavien lakisääteisten palvelujen saatavuus ja laatu heikkenevät, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

– Todennäköisesti monin paikoin tullaan rikkomaan terveydenhuoltoa koskevien lakien ja asetusten velvoitteita, kun muun muassa terveydenhoitajia ja audionomeja ei ole riittävästi kuntalaisten palvelutarpeeseen vastaamassa, Mäenpää jatkaa.

Valitettavasti kunnat ja kaupungit näyttävät nyt ulkoistavan henkilöstöleikkaukset omistamilleen kuntayhtymille ja vain ilmoittavat, kuinka monta miljoonaa pitää leikata.

– Kuntien pitää kuitenkin muistaa, että niillä on vastuu kuntalaisten lakisääteisten palvelujen saatavuudesta, Mäenpää sanoo.

Suomen uuden hallituksen on välittömästi ryhdyttävä kuntatalouden vahvistamiseen edellisen hallituksen tekemien valtionosuusleikkausten korvaamiseksi. Valtio ei voi vain seurata sivusta, kun kansalaiset eivät saa enää lakisääteisiä palveluja. Nyt ei voida jäädä odottelemaan lähes lähtöruudussa olevan sote-uudistuksen valmistumista.

Terveydenhoitajaliitto seuraa tarkasti käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja ja tarvittaessa tulee puuttumaan mahdollisiin laittomiin tilanteisiin, esimerkiksi terveydenhuoltolain ja -asetuksen ennaltaehkäiseville terveydenhuollon palveluille asetettujen velvoitteiden rikkomiseen. Aluehallintoviranomaisten on myös oma-aloitteisesti ryhdyttävä selvittämään tilannetta, jotta kansalaiset saavat lakisääteiset palvelunsa säädetyssä ajassa ja laadukkaina.

Lisätiedot:
neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, harri.liikkanen@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 040 566 5715
puheenjohtaja Tiina Mäenpää, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi, puh. 044 542 0557

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 12.8.2019 klo 14.05.