Suomen Terveydenhoitajaliitto: Vuoden terveydenhoitajaksi 2024 valittu Hanna Gustafsson on yhteiskunnallisesti aktiivinen neuvolaterveydenhoitaja ja tiimivastaava

Hanna Gustafsson on valittu Vuoden Terveydenhoitajaksi 2024 tunnustuksena merkittävästä panoksestaan terveydenhoitajatyöhön. Hän on ollut paikallisesti mukana kehittämässä terveydenhoitajatyötä ja vienyt eteenpäin monia hankkeita. Gustafsson on myös yhteiskunnallisesti aktiivinen ja ollut mukana jo pitkään kunnallispolitiikassa. Suomen ensimmäisissä hyvinvointialuevaaleissa vuonna 2022 hän tuli valituksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuutetuksi.

1.3.2024

Vuonna 1989 terveydenhoitajaksi valmistunut Hanna Gustafsson on toiminut terveydenhoitajana Naantalissa lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Hän on työskennellyt Naantalin äitiys- ja seksuaaliterveysneuvolassa terveydenhoitajana vuodesta 1996 lähtien ja sittemmin myös tiimivastaavana. Alusta alkaen Gustafsson on pyrkinyt tarjoamaan asiakkailleen uusinta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ohjausta.

Gustafssonin sitoutuminen jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen näkyy hänen monipuolisessa koulutuksessaan, johon sisältyy muun muassa seksuaalineuvojan lisäkoulutus, varhaisen vuorovaikutuksen koulutus sekä jälkitarkastus- ja kierukanlaittokoulutus. Lisäksi hän on ollut keskeisessä roolissa paikallisissa hankkeissa, kuten maksuttoman ehkäisyn kokeilun edistämisessä ja Naantalin nuorten äitien vertaistukiryhmän perustamisessa vuonna 2006.

Hanna Gustafsson on ollut Naantalin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 lähtien ja toiminut myös kaupunginhallituksen pitkäaikaisena jäsenenä. Hän on ajanut kuntalaisten hyvinvointia ja terveydenhoitajien tekemää terveydenedistämistyötä kaupunki- ja kuntatasolla. Gustafssonin ammattitaitoa ja asiantuntemusta arvostetaan laajasti, ja hänet valittiinkin vuonna 2022 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuutetuksi. Lisäksi Gustafsson toimii jäsenenä TYKSin sairaalapalvelulautakunnassa, jossa hän tuo terveydenhoitajan äänen ja ennaltaehkäisevän tietotaidon päätöksentekoon. Vuonna 2018 Gustafssonille myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.

Työyhteisössään Hanna Gustafsson on kunnioitettu ja arvostettu terveydenhoitajatyön ammattilainen, joka tekee työnsä suurella sydämellä ja vankkumattomalla ammattitaidolla. Hänet tunnetaan positiivisena yhteishengen ylläpitäjänä ja luovana ideoijana. Gustafssonin palava intohimo asiakkaiden laadukkaaseen palvelemiseen välittyy asiakkaille, jotka kuvailevat häntä helposti lähestyttäväksi, luotettavaksi ja upeaksi terveydenhoitajaksi.

– Olen erittäin kiitollinen tästä huomionosoituksesta ja tunnustuksesta. Tämä on suuri kunnianosoitus tekemästäni työstä niin terveydenhoitajana kuin terveyden edistämiseksi, Hanna Gustafsson iloitsee.

Lisätiedot

Vuoden Terveydenhoitaja 2024 Hanna Gustafsson, puh. 040 134 1400, hanna.gustafsson@naantali.fi

Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Kirsi Grym, puh. 050 564 7300, kirsi.grym@terveydenhoitajaliitto.fi

 

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on ammattijärjestö, joka edistää terveydenhoitajien ja audionomien työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja terveyspolitiikkaan. Terveydenhoitajaliitto kuuluu korkeasti koulutettujen Akavaan.

_ _

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 29.2.2024 16.01