Suomen Työterveyshoitajaliiton syysliittokokous valitsi Inka Koskiahon puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023

Inka Koskiaho on 54-vuotias Puolustusvoimissa työskentelevä työterveyshoitaja, työkykykoordinaattori sekä Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja. Parhaillaan Koskiaho opiskelee Terveyden edistämisen YAMK-tutkintoa XAMKissa.

15.11.2021

Koskiaho on työskennellyt Puolustusvoimissa Sotilaslääketieteen Keskuksessa Haminan Varuskunnassa vuodesta 2009 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut työterveyshoitajana myös yksityisellä lääkäriasemalla sekä Medivireen että Terveystalon palveluksessa. Työterveyshuollon kokemusta hänellä on yli 20 vuoden ajalta.

Koskiaho on lähtenyt mukaan Työterveyshoitajaliiton toimintaan ensin Kymenlaakson työterveyshoitajien paikallisyhdistyksessä, jossa toimii vielä tällä hetkellä puheenjohtajana. Liiton hallituksessa hän on ollut yhteensä neljä vuotta eli kaksi kautta, joista toisen kauden liiton varapuheenjohtajana.

“Työterveyshoitajan työ on vaativaa ja edellyttää laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta. Työterveyshoitajan työssä tulee myös pystyä vastaamaan digitalisoitumisen sekä terveydenhuollon ja työelämän jatkuvien muutosten haasteisiin. Koronatilanne muutti merkittävästi työterveyshuollon toimintaa, ja osa tästä muuttuneesta toiminnasta jää myös osittain tai kokonaan pysyväksi, kuten etätyö ja erilaiset digitaaliset ratkaisut. Koen ammatillisesti erittäin tärkeäksi työterveyshoitajan työn arvostuksen nostamisen ja oman paikkamme lunastamisen lisääntyvien ammattihenkilöiden joukossa. Asiantuntijuuden ja osaamisen vaatimusten tulee näkyä myös palkkauksessa. Tätä tukee ammatillisen kouluttautumisen tärkeys työuran eri vaiheissa. Työterveyshoitajien kohtuulliseen työmäärään, työssä jaksamiseen sekä työterveyshoitajan työn houkuttelevuuteen tulee kiinnittää huomiota työpaikoilla. Tarvitsemme alalle tulevina vuosina enenevissä määrin myös nuoria uusia hoitajia”, Inka Koskiaho sanoo.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 13.11.2021.