Suomen Työterveyshoitajaliitto: Tulevaisuuden työterveyshoitaja 2023 on Sanna Mallet Kotkasta

Suomen Työterveyshoitajaliiton hallitus on valinnut Sanna Mallatin Kotkasta Tulevaisuuden Työterveyshoitajaksi 2023. Kotkan Työterveys Oy:ssä työterveyshoitajana työskentelevä 40-vuotias Mallat on ammatti- ja monitaitoinen työterveyshoitaja. Hän on motivoitunut kehittymään työterveyshoitajan työssä sekä kehittämään työterveyshuollon laatua.

17.11.2023

Sanna Mallat on valmistunut vuonna 2009 terveydenhoitajaksi ja toiminut valmistumisen jälkeen aluksi sairaanhoitajan työtehtävissä. Työterveyshuollon erikoistumisopinnot hän sai valmiiksi vuonna 2012. Sannaa kutsutaan työterveyshoitajaksi suurella sydämellä. Työterveyshoitajana hän on aloittanut Kotkan Työterveys Oy:ssä vuonna 2014, lisäksi hän on toiminut potilasasiamiehenä ja valmistunut viime vuonna työkykykoordinaattoriksi. Lisäksi Mallat toimii laatuvastaavana ja johtoryhmän jäsenenä.

Sanna Mallatin työskentelyote on aktiivinen ja tämä tulee esiin muun muassa tiiviinä yhteydenpitona asiakasorganisaatioihin, yksilöasiakkaisiin sekä tarpeen mukaan muihin sidosryhmiin. Sanna tekee kaikkensa asiakasta auttaakseen; hän ei pelkää puuttua haasteellisiin tilanteisiin, on aina yhteistyöhakuinen ja parhaaseen lopputulokseen pyrkivä.

Työyhteisössä Sanna on kaikki huomioiva, pidetty ja luotettava tiimin jäsen.  Hyvän työilmapiirin luomiseen hän osallistuu konkreettisesti
toimimalla henkilökunnan hyvinvointitapahtumien suunnitteluryhmässä.

Työterveyshuollon laadun kehittämisessä Sannan työpanos on ollut keskeisen tärkeä. Esihenkilö kertoo, että Sanna on innostanut muuta henkilökuntaa mukaan laatutyöhön ja hänen johdollaan työterveyshuollon prosesseja (mm. työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma) on kehitetty laadukkaammiksi sekä yrityksen oman toiminnan että asiakasorganisaatioiden näkökulmasta. Sanna tuo aktiivisesti esille uusia kehitysideoita ja varmistaa, että pienetkin asiat tulevat kehitysprojekteissa huomioitua, jotta muutoksen läpivienti koko organisaatiossa olisi mahdollisimman helppoa. Sannan johdolla Kotkan Työterveys Oy on saanut vuonna 2021 Työterveyslaitoksen koordinoiman Työterveyshuollon laatuverkoston laatupalkinnon.

Sanna toimii Suomen Työterveyshoitajaliiton Kymenlaakson paikallisosaston johtokunnassa ensimmäistä vuottaan. Paikallisosaston jäsenet kuvaavat Sannaa helposti lähestyttäväksi ja aktiiviseksi toimijaksi, joka on tuonut mukanaan uusia ideoita.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Inka Koskiaho, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, inka.koskiaho@gmail.com
Työterveyshoitaja Sanna Mallat, Kotkan Työterveys Oy, sanna.mallat@kotkantyoterveys.fi
Johtava työterveyshoitaja Katja Heikkilä, Kotkan Työterveys Oy, katja.heikkila@kotkantyoterveys.fi

Työterveyshoitajat ovat aktiivisesti mukana tulevaisuuden työelämää rakentamassa. Tulevaisuuden työterveyshoitaja valittiin nyt yhdeksännen kerran ja julkistettiin Työterveyshoitajien Ajankohtaispäivillä 17.11.2023 Helsingissä.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry – Finlands Företagshälsovårdareförbund rf on akavalainen, työterveyshoitajia edustava liitto, joka on toiminut 75 vuoden ajan yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa työkyvyn ylläpitäjänä, työhyvinvoinnin tuottajana ja työelämän kehittäjänä.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 17.11.2023 kello 11