Suomen Työterveyshoitajaliitto: Vuoden Työterveyshoitajaksi 2020 valittiin Katri Hallila Kangasalta

Suomen Työterveyshoitajaliitto on valinnut Vuoden Työterveyshoitajaksi 2020 Katri Hallilan, joka työskentelee Finla Työterveys Oy:ssä Tampereella. Työpaikallaan työterveyshoitajana ja Terveyspalvelualan Unionin pääluottamushenkilönä jo kymmenen vuotta toimineen Hallilan valintaa ehdottivat niin työpaikan johtohenkilöt ja työkaverit kuin Työterveyshoitajat Pirkanmaan paikallisosaston jäsenet.

16.11.2020

Elintarvikealaa tunteva työterveyshoitaja

Katri Hallila on toiminut Finla Työterveydessä työterveyshoitajana syksystä 2006 alkaen. Katri on rautainen työterveyshuollon ammattilainen, joka on hoitanut lähes koko työuransa ajan elintarviketeollisuutta. Katri toimii työpaikalla työkyvyn- sekä varhaisen tuen ja esimieskoulutusten pääkouluttajana ja koulutusten koordinoijana sekä kouluttaa asiakasyrityksille ensiapua ja terveystietoa (ETK-pätevyys). Erityisosaamisalueita em. lisäksi ovat mielenterveyteen ja työympäristöön liittyvät asiat, työturvallisuuskorttikoulutus, tupakastavieroitusryhmien vetäminen, painonhallinnan tukeminen ja erilaiset kuntoutusseurannat.

Luottamuksen arvoinen kollega

Kollegojen mielestä Katri Hallila toimii aina asiallisesti, tasapuolisesti ja rakentavasti hoitaessaan jäsenistön asioita. Työpaikan työterveyshoitajat kokevat, että voivat esittää asioita YT-toimikunnalle Katrin kautta. Katri myös tiedustelee säännöllisesti jäsenistön mielipiteitä ja ehdotuksia asialistalle, vie esitettyjä asioita eteenpäin ja tiedottaa vastauksista. Prosessit Katri pyrkii aina viemään ratkaisuun asti ja myös perustelee tehdyt päätökset. Katri toimii myös hyvässä yhteishengessä työpaikan muiden pääluottamushenkilöiden kanssa. Kaiken kiireen ja työpaineen keskellä Katri jaksaa vastata jäsenistön kyselyihin, selvittää asioita ja tukea työkavereita. Toimissaan hän on valoisa ja positiivinen sekä pyrkii aina löytämään asioista myönteiset puolet.

Neuvottelutaidot ovat kehittyneet luottamushenkilöroolissa, ja niistä on ollut paljon hyötyä myös asiakasyritysten esimiesten ja työntekijöiden kanssa työskenneltäessä. Työnantaja luonnehtii Katria luottamushenkilöroolissaan aktiiviseksi ja tasavertaiseksi, joka omaa maalaisjärkeä ja osaa katsoa asioita niin edustettavien kuin työnantajan liiketoiminnan kannalta.

Liittoaktiivi

Katri Hallila on osallistunut aktiivisesti Pirkanmaan paikallisosaston toimintaan ja toiminut johtokunnan jäsenenä aiemmin neljän vuoden ajan, mm. opiskelijavastuuhenkilönä. Vuoden 2020 alusta Katri on luotsannut paikallisosastoa puheenjohtajana. Liiton työmarkkinajaoksen jäsenenä Katri on ollut vuodesta 2013 alkaen ja hyödyntänyt tätä yhteyttä toimiessaan Terveyspalvelualan Unionin luottamushenkilönä Finla Työterveys Oy:ssä. Akavan ja Työterveyshoitajaliiton edustajana Katri on ollut Työterveyslaitoksen alueellisessa neuvottelukunnassa v. 2019 alkaen.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 13.11.2020 klo 22.19.