Suomen työterveyshoitajien liitto: Työterveyshoitajien palkassa tapahtunut kehitystä, mutta palkkaus ei edelleenkään vastaa työn vaativuutta

Työterveyshoitajien kokonaispalkan keskiarvo on noussut 4,8 prosenttia kahden vuoden takaisesta kyselystä ollen nyt 3 317 euroa kuukaudessa. Kyselyn vastausten perusteella koko vastaajajoukossa liiton jäsenten palkka on keskimäärin 3 533 euroa.

26.5.2023

Kahdella kolmasosalla vastaajista (66 %, vuoden 2021 kyselyssä 48 %) kokonaispalkka on 3 000–3 499 euron välillä. Vastaajien keskipalkka on työterveyshoitajien joukossa noussut kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 158 euroa ja koko vastaajajoukon keskipalkka on noussut 184 euroa.

Palkka näyttää nousevan kokemuksen mukana, mutta hajontaa on paljon eikä mediaanipalkka nouse tasaisesti kokemusvuosien myötä, sanoo järjestöpäällikkö Eve Becker.

Kuviossa 1, joka on käytettävissä Työterveyshoitajaliiton sivustolla, on esitelty kokoaikaisten työterveyshoitajien kokonaispalkkoja vuosilta 2010–2023:

Työterveyshoitajien palkassa tapahtunut kehitystä, mutta palkkaus ei edelleenkään vastaa työn vaativuutta

Kuvio 1. Työterveyshoitajien kokonaispalkka (peruspalkka ja lisät)

Palkkaa voi nostaa tulospalkkio. Tosin pääosa vastaajista (67 %) ei ole saanut tulospalkkioita vuoden 2022 aikana. Mikäli tulospalkkiota on maksettu, niin yleisimmin (53 % vastaajista) palkkio on tasolla 500–1 999 euroa vuodessa (työterveyshoitajilla keskimäärin 298 e/kk) ja toiseksi yleisimmin 2000–3499 euroa vuodessa.

Palkka on syytä suhteuttaa todelliseen työaikaan. Neljäsosa (24 %) tekee ns. harmaata ylityötä eli työtä, joka ei kirjaudu työtunneiksi ja jota ei korvata vapaa-aikana eikä rahana. Tämä on vapaaehtoinen palkanalennus, jota ei saisi tapahtua, Becker muistuttaa.

– On hienoa, että palkkataso on kehittynyt myönteisesti, mutta se on edelleen työterveyshoitajan tehtävän vaativuuteen nähden aivan liian alhainen, puheenjohtaja Inka Koskiaho huomauttaa.

Työterveyshoitajien tehtävän vaativuus on kasvanut paljon tulostavoitteiden koventumisen myötä. Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa laajempaa työkyvyn tuen asiantuntemusta. Työterveyshoitajien työn vaativuuden kasvussa näkyy myös työterveyslääkäreiden ja asiantuntijoiden resurssivaje. Lisäksi yhä suurempi osa työterveyshoitajista koordinoi valtakunnallisia asiakkuuksia, ja asiakkaat edellyttävät entistä vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten palkkatulojen keskiarvo vuonna 2021 oli 3 738 euroa. Työterveyshoitajien tehtävä edellyttää ammattikorkeakorkeakoulututkintoa ja sen lisäksi työterveyshuollon pätevyyden antavan lisäkoulutuksen suorittamista. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden keskiansio oli vuonna 2021 Tilastokeskuksen mukaan 3 774 euroa kuukaudessa, josta työterveyshoitajien keskipalkka on jäänyt huomattavasti jälkeen.

Jäsenkyselyn raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Työterveyshoitajalehdestä 2/2023 sekä kotisivuiltamme. Raportti koostuu liiton joka toinen vuosi tehtävästä jäsenkyselystä, jonka aineisto on kerätty maaliskuussa 2023. Vastaajina oli neljäosa jäsenistöstä.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Inka Koskiaho, inka.koskiaho@gmail.com, 050 5368226

Järjestöpäällikkö Eve Becker, eve.becker@tyoterveyshoitajatl.fi, 040 7617231