TAKU ja Akavan Erityisalat: Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat kärsivät muita aloja selvästi heikommista palkoista, kertoo tuore tilasto. Alaa edustavat TAKU ja Akavan Erityisalat lähettävät terveisiä vientimallineuvotteluihin: Palkkauksen on vastattava työn vaativuutta.

28.11.2023

Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkataso jää reilusti alle muiden alojen vastaavan palkkatason. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden mediaanipalkka on jopa 30 prosenttia alempi kuin muilla aloilla. Rahamääränä tämä on 1 367 euroa.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta ero on 704 euroa ja tohtorikoulutettujen osalta jopa 1 850 euroa. Alan asiantuntijoista 57 prosenttia arvioi, ettei palkka vastaa työn vaativuutta.

Asiantuntijatyöstä maksettava asianmukainen palkka

– Korkeakoulutettujen taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työ vaatii laajaa osaamista, vastuunkantoa, joustavuutta sekä ongelmanratkaisukykyä – ja siitä on maksettava asianmukainen palkka, sanoo Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n toiminnanjohtaja Nea Leo.

Kaikkien taide- ja kulttuurialalla kokoaikaisesti työskentelevien korkeakoulutettujen asiantuntijoiden mediaanipalkka on 3 075 euroa kuukaudessa, joka ei yllä edes Suomen yleiseen, kaikkien palkansaajien 3 411 euron mediaanikuukausipalkkaan.

Vientimalli sementoisi palkkakuilun

– Taide- ja kulttuuriala on yksi Akavan Erityisalojen edustamista alipalkka-aloista. Viime kierroksella lakotkin vaatineella kunta-alan palkkaratkaisulla päästiin jonkin verran korjaamaan myös kehityksestä pudonnutta kulttuurialan palkkatasoa. Maan hallituksen esittämä vientimalli estäisi kuitenkin vastaavat palkkaratkaisut tulevaisuudessa, huomauttaa toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Nyt käynnistyneissä vientimallineuvotteluissa tulee päästä sellaiseen sopuun, jolla eri alojen välisiä rakenteellisia palkkaepäkohtia voidaan korjata jatkossakin. Työn vaativuuden ja sen edellyttämän koulutuksen on näyttävä palkassa alasta riippumatta, vaativat Salla Luomanmäki ja Nea Leo.

> Lue kannanottomme vientimallista

Tiedotteen palkkatiedot perustuvat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kyselytutkimuksen tuloksiin (Infontain Oy 2022) sekä Tilastokeskuksen dataan: https://www.stat.fi/julkaisu/cl8lql9y3rxqq0cvz6iv4aadl

TAKUn kyselyyn vastasi 752 henkilöä vastausprosentin ollessa 23 %. Kyselyssä selvitettiin muun muassa alan mediaanipalkkaa, palkkaan ja palkkakehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä eroja eri sektorien välillä.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry edustaa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan korkeakoulutettuja asiantuntijoita. TAKU on yksi Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöistä.

 

Lisätietoja:
Nea Leo, toiminnanjohtaja, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, puh. 044 066 4800.
Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800.