Talentia esittää kriisikokouksessa seitsemän ratkaisua varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan – varhaiskasvatuslakia muutettava

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia osallistuu opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen tapaamiseen, jossa keskeiset sidosryhmät keskustelevat varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuista. Tilaisuus järjestetään tänään 25.10.2022.

26.10.2022

Talentia esittää tapaamisessa seitsemän ratkaisuehdotusta varhaiskasvatuksen yhä pahenevaan henkilöstöpulaan.

– Varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien ammattitaito on hyödynnettävä täysimittaisesti. Vuonna 2018 uudistettu varhaiskasvatuslaki on muotoiltu henkilöstön kelpoisuuksien osalta monimutkaisesti ja vaillinaisesti. Tämä aiheuttaa paljon epäselvyyttä ja syventää varhaiskasvatuksen ongelmia, joten lakia on muutettava, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa.

Talentian ratkaisuehdotukset varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan:

1. Varhaiskasvatuksen sosionomit selkeästi henkilöstörakenteeseen

Varhaiskasvatuslakiin tulee kirjata varhaiskasvatuksen sosionomeille päiväkotiin oma kiintiö. Lakia tulee muuttaa niin, että henkilöstöstä 1/3 on varhaiskasvatuksen sosionomeja, 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Vain näin turvataan valtakunnallisesti yhdenvertaiset, moniammatilliset laadukkaat päiväkotipalvelut kaikille lapsille.

2. Sosionomi YAMK:n tie johtajaksi säilytettävä

Varhaiskasvatuslakia tulee muuttaa niin, että varhaiskasvatukseen suuntautuneella, sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneella on jatkossakin oikeus toimia päiväkodin johtajan tehtävässä. Hänellä on osaaminen ja valmiudet päiväkodin johtajan tehtävään, mutta nykyisen lain mukaan päiväkodin johtajalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa vuodesta 2030 alkaen.

3. Varhaiskasvatuksen ura- ja koulutuspolut joustaviksi

Erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa lisäävät merkittävästi alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä. Siksi on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksen sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin.

4. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva valtakunnalliseksi

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta tulee laatia valtakunnallinen ohjeistus. Sosionomien tehtävät, osaamiset ja vahvuudet on määriteltävä kansallisesti, ja erilaisen mutta tasavertaisen osaamisen tulee näkyä työsuhteen ehdoissa.

5. Henkilöstön työolosuhteet ja työhyvinvointi kuntoon

Päiväkodissa tulee huolehtia, että lasten ja kasvattajien suhdeluku säilyy koko toimintapäivän ajan. Varhaiskasvatuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen sosionomeille on varattava riittävästi ryhmän ulkopuolista aikaa oman perustehtävän ja laadun varmistamiseksi. Työhyvinvoinnin johtamisen on oltava kiinteä osa päivittäistä johtamistyötä.

6. Työnantajien noudatettava lakia

Voimassa olevan lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö, oli hän kasvatustieteen kandidaatti- tai sosionomitaustainen, on kelpoinen toimimaan myös 1.1.2030 jälkeen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. Jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomin palkkauksen tulee olla vähintään opettajan palkkaa vastaava.

7. Tilastointi saatava ajan tasalle

Varhaiskasvatuksen todellisesta henkilöstötilanteesta on saatava luotettavaa tilastotietoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavissa vuoteen 2030 mennessä, jolloin palveluntuottajat pakotetaan rikkomaan lakia, jos lainsäädäntöä ei muuteta.

Alkuperäinen tiedote julkaistu 25.10.2022.

Lisätietoja:

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi