Suomen Terveydenhoitajaliitto: Kuntatyönantaja ei voi paeta vastuuta palkkauksen kehittämisestä

Terveydenhoitajaliiton mielestä Kuntatyönantajat KT ei voi paeta vastuutaan kunta-alan vaativia asiantuntijatehtäviä tekevien palkkauksen kehittämisestä.

6.9.2019

Terveydenhuollon palkkausjärjestelmässä on erityisesti huomioitava asiantuntijatehtävissä toimivat, kuten terveydenhoitajat ja audionomit, rakentamalla näille asiantuntijatehtäville oma hinnoittelukohtansa, joka vastaa tehtävien edellyttämää laajaa osaamista. Terveydenhoitajat ovat myös sairaanhoitajia, ja heidän tehtävänsä edellyttävät vastuullista ja itsenäistä päätöksentekoa.

– Jotta näiden asiantuntijatehtävissä toimivien palkkaus on mahdollista saada tehtävien vaativuutta vastaavalle tasolle, kevään 2020 virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa palkkausta on lähdettävä määrätietoisesti kehittämään useamman vuoden kunta-alan palkkaohjelman avulla, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Kuntatyönantajat on kritisoinut hoitoalan palkkojen kehittämisen maksavan useita satoja miljoonia euroja vuodessa. Kyse on kuitenkin myös palkkatasa-arvon edistämisestä – yksityisellä sektorilla miesvaltaisten alojen asiantuntijatyöstä ollaan valmiita maksamaan. Palkkaohjelman avulla on mahdollista kuroa kasvanutta palkkaeroa yksityisen sektorin asiantuntijatehtäviin nähden.

– Käytettävän rahamäärän lisäksi palkkaohjelmassa on tärkeätä kohdistaa korotukset erityisesti korkeaa koulutusta vaativiin terveydenhuollon asiantuntijatehtäviin. Tulevaisuudessa on tärkeää turvata laadukkaat terveyspalvelut ja tukea niissä työskentelevien, osaavien asiantuntijoiden – terveydenhoitajien ja audionomien – työmotivaatiota ja työhyvinvointia, Mäenpää jatkaa.

Lisätiedot:

neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen, puh. 040 566 5715, harri.liikkanen@terveydenhoitajaliitto.fi

puheenjohtaja Tiina Mäenpää, puh. 044 542 0557, tiina.maenpaa@terveydenhoitajaliitto.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.9.2019.