Tieteentekijöiden liitto: Vuoden tieteentekijä – tutkija Nafisa Yeasmin

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijäksi yhteiskuntatieteiden tohtori Nafisa Yeasminin. Hän toimii projektipäällikkönä Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Nafisa Yeasmin on yhteiskuntatieteiden tutkija, joka hyödyntää tutkimustietoa koko yhteiskunnan hyödyksi. Hän on aktiivinen tieteentekijä ja aktiivinen kansalaisyhteiskuntatoimija. Valinta julkistettiin Tieteentekijöiden liiton järjestämässä International University -seminaarissa perjantaina Aalto-yliopistossa Espoossa.

25.10.2019

– Liittomme on kaikkien tieteentekijöiden liitto ja tieteellisen ansiokkuuden lisäksi Vuoden tieteentekijä -palkituissa näkyvät liittomme monet kasvot. Tämän kertainen valintamme nostaa esiin sen, että olemme vahvasti kansainvälisiä. Kansainvälisten tutkijoiden asema yliopistoissa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on yksi toimintamme peruspilareita ja haluamme jatkossakin olla kehittämässä parempaa tulevaisuutta kaikille tieteentekijöille”, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola totesi esitellessään Vuoden tieteentekijän.

Nafisa Yeasmin opiskeli oikeustieteen maisteriksi Rajshahin yliopistossa Bangladeshissa. Hän on työskennellyt aiemmin lehtorina Prime University -oppilaitoksessa Bangladeshissa. Yeasmin muutti Rovaniemelle vuonna 2006, minkä jälkeen hän opiskeli suomen kieltä ja eteni työelämään. Hän on työskennellyt pitkään maahanmuuttajien ja heidän hyvinvointiinsa liittyvien asioiden parissa.

Yeasmin väitteli Lapin yliopistossa viime vuoden marraskuussa. Hän tarkasteli väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti pohjoiseen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Tutkimuksesta kävi ilmi, että monet maahanmuuttajat tuntevat olevansa sosiaalisesti eristyksissä valtaväestöstä.

Paraikaa Nafisa Yeasmin toimii Arktisessa keskuksessa projektipäällikkönä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Aim2Work-hankkeessa. Sen tavoitteena on motivoida pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukemaan maahanmuuttajataustaisia ja muita pitkäaikaistyöttömiä työmarkkinoille pääsyssä ja vahvistaa osuuskuntatoimintaa.

Yeasminin tutkimusaiheet käsittelevät kestävää yrittäjyyttä, maahanmuuttoa, kotoumista, alueellista kehittämistä, sosiaalista osallisuutta. Hänellä on näistä aiheista kymmeniä yleistajuisia, ammatillisia ja tieteellisiä artikkeleita. Yeasmin hyödyntää tutkimuksissaan laajoja verkostojaan. Hänen tutkimustapansa on osallistava.

Nafisa Yeasmin käyttää tutkittua tietoa ihmisten aseman parantamiseksi. Hänen osaamistaan on hyödynnetty monissa valtakunnallisissa ja paikallisissa työryhmissä ja yhdistyksissä. Yeasmin on valtioneuvoston asettaman Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) jäsen. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta eri ryhmien välillä sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. Lisäksi hän on ollut jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa maahanmuuttoasioita koskevassa työryhmässä. Yeasmin on aktiivisena mukana myös sisäministeriön ylläpitämän AMIF (Turvapaikka, maahanmuutto ja kotouttaminen) rahaston seurantakomiteassa. Rovaniemellä hän on toiminut Arktisten maahanmuuttajien yhdistyksen puheenjohtajana ja perustajana.

Nyt julkistettu Vuoden tieteentekijä on saanut palkintoja aiemminkin, muun muassa Maahanmuuttajien ääni -nimityksen Rovaniemen kaupungin myöntämän kulttuuritekopalkinnon yhteydessä, Lapin yliopiston rehtorin myöntämän palkinnon ja ETNO:n myöntämän erityismaininnan ansiokkaasta yhteiskunnallista työstä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö, tutkija Nafisa Yeasmin, p. 040 513 8414
puheenjohtaja Maija S. Peltola (Tieteentekijöiden liitto), 0400 645 497

Lehdistökuvat Vuoden tieteentekijästä: viestintäsuunnittelija Milla Talassalo,
milla.talassalo@tieteentekijoidenliitto.fi tai p. 050 337 0551