Tradenomit: Hyvinvoiva henkilöstö luo pohjan kuntien menestykselle

Uudistuvan ja menestyvän kunnan ytimessä ovat hyvinvoivat työntekijät. Kuntien rekrytointivaltteina jatkossa ovat paikkariippumattoman työn mahdollistaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja sen kehittäminen.  Hyvinvoiva, osaava kunnan työntekijä luo hyvinvointia ja mahdollisuuksia kuntalaiselle.

5.2.2021

– Kuntien palvelut ja tehtävät koskettavat jokaisen meidän kuntalaisen arkea ja siksi on keskeistä huolehtia henkilöstön osaamisesta, sanoo erityisasiantuntija Henna Hirvonen. – Valitettavan usein resursointi osaamiseen nähdään pelkkänä menoeränä investoinnin sijaan, vaikka nimenomaan pitkäjänteisellä osaamisen kehittämisellä varaudutaan parhaiten tulevaisuuteen, Hirvonen jatkaa.

Kunnilla on työnantajina suuri rooli työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Vaikka poikkeustilanne on nopeuttanut etätyön hyödyntämistä kunnissa, siitä huolimatta sen yleistyminen on ollut vuosien mittaan hidasta. Usein syynä on ollut pelisääntöjen puute.

– Etätyön mahdollistaminen on tutkitusti yksi työhyvinvointia merkittävästi lisäävä tekijä, muistuttaa puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. – Etätyön laajempi käyttöönotto kunnissa edellyttää enemmän yhteistä sopimista ja muutosta johtamiskulttuurissa, Hyvönen sanoo.

– Monelle asuin- tai työpaikkaa etsivälle on suuri merkitys muun muassa etätyömahdollisuuksilla.  Kunnilla on myös erinomainen mahdollisuus palvella paikkariippumatonta työtä tekeviä kuntalaisiaan perustamalla erilaisia työskentelytiloja eli etätyöhubeja, Hyvönen arvioi.

Talousahdingossa kamppailevien kuntien on elintärkeää saada lisää kuntalaisia kuin osaavaa henkilöstöäkin. Jotta kunnat olisivat vetovoimaisa työnantajia, on joustavien ratkaisujen lisäksi purettava keinotekoisia urakehityksen esteitä.

– Kaikissa kunnissa ei vieläkään tunnisteta amk- tai yamk-tutkinnon tuomaa osaamista, harmittelee Hirvonen. – Sujuva urakehitys on kuntien rekrytointivaltti ja kapeakatseisten kelpoisuusvaatimusten asettaminen yleishallinnollisiin tehtäviin sulkee liikaa ovia ja ja supistaa merkittävästi kuntien rekrytointimahdollisuuksia, Hirvonen summaa.

Kuntavaalitavoitteisiimme voit tutustua tarkemmin osoitteessa tradenomi.fi/kuntavaalit. Samalta sivulta löydät lomakkeen, jolla ehdolla olevat jäsenemme voivat lähettää meille tietonsa Tradenomi-lehden ja verkkosivujemme esittelyjä varten.

Lisätietoja:
Henna Hirvonen, erityisasiantuntija
p. 040 768 1365

Jaakko Hyvönen, puheenjohtaja
p. 040 515 8591

Olemme tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Olemme sitä, mitä jäsenemme erilaisissa uratilanteissa tarvitsevat: opintojen ja työelämän virkistäjä, mentori, manageri ja tarvittaessa puolustajakin.

Toimimme ja viestimme käytännönläheisesti, kunnianhimoisesti ja pilke silmäkulmassa. Niin kuin tradenomit yleensäkin. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on lähes 33 000 yhteisössämme. tradenomi.fi