Tradenomit: Työelämästä kannatusta Maisteri AMK-nimikkeelle

Ylempi AMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät erinomaisesti ja tutkinto kasvattaa myös ansioita. Tutkintoa on voinut opiskella jo 20 vuotta, mutta siitä huolimatta työelämässä sen tuottama osaaminen tunnetaan heikosti. Tutkimuksemme tulosten mukaan ainoastaan 35 prosenttia työnantajista ilmoitti tuntevansa YAMK-tutkinnon hyvin. Vastaajien mielestä tutkinnon tunnettuudella on vaikutusta rekrytointipäätöksiä tehtäessä.

3.5.2023

– Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat erinomaisesti työmarkkinoiden osaamisvaateisiin ja siksi onkin surullista, ettei sitä tunneta työelämässä riittävän hyvin, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. – Tutkinnon heikko tunnettuus vaikuttaa tutkinnon arvostukseen ja sitä kautta tutkinnon suorittaneiden rekrytointimenestykseen, Hyvönen muistuttaa.Mitä tutumpi YAMK-tutkinto on, sen paremmaksi vastaajat arvioivat tutkinnon maineen, osaamisen vastaavuuden työelämän tarpeisiin ja sen soveltuvuuden eri tehtäviin. Tutkinnon hyödyllisyys nähdään välittömänä osaamisen kehittymisenä niillä työpaikoilla, joissa työntekijät ovat suorittaneet Tradenomi YAMK-tutkinnon työn ohella.Valtaosassa näitä työpaikkoja tutkinnon suorittaneen tehtäväkuva ja vastuut kehittyivät sekä työntekijän motivaatio parani. YAMK-tutkinnon nähdään soveltuvan esihenkilö- ja johtotehtäviin paremmin kuin amk-tutkinnon. Silti näihin tehtäviin parhaiten soveltuvana tutkintona koetaan edelleen olevan yliopiston maisteritutkinto.– Vaikka osaaminen ja työkokemus ovat ratkaisevia tekijöitä rekrytointitilanteissa, on edelleen tutkinnolla painoarvoa. On kaikkien etu, että YAMK-tutkinnon tuottama osaaminen tunnetaan jatkossa paremmin työpaikoilla ja työnantajien keskuudessa, sanoo erityisasiantuntija Tuomas Meriniemi. – Epätietoisuutta aiheuttaa ensisijaisesti tutkintonimike sillä YAMK on lyhenteenä hankala, Meriniemi arvioi.Lähes puolet vastaajista kannattaa YAMK-tutkintonimikkeen muuttamista Maisteri AMK-muotoon. Vahvimmin nimenmuutoksen kannalla olevat ne vastaajat, jotka tuntevat tutkintoa vain pintapuolisesti.– Lähtökohdat YAMK-tutkinnon kehittämiselle ovat hyvät, kun työelämä kokee sen hyödylliseksi, Meriniemi sanoo. – Tarvitsemme piristysruiskeen tunnettuuden kasvattamiseksi muuttamalla tutkintonimikkeeksi Maisteri AMK. Muualla Euroopassa vastaavat tutkinnot ovat olleet jo vuosikymmeniä maistereita.– Maan uudella hallituksella on nyt paikka tehdä historiaa koulutuspolitiikassa selkeyttämällä nimikemuutoksella YAMK-tutkinnon asemaa, Hyvönen sanoo. –  Samalla lisätään tutkinnon vetovoimaa ja tunnettuutta, mikä osaltaan auttaisi myös osaajapulan paikkaamisessa, Hyvönen summaa.Aula Research toteutti toimeksiannostamme alkuvuodesta 2023 selvityksen työnantajien näkemyksistä Tradenomi (YAMK)-tutkintoa kohtaan. Kohderyhmänä olivat yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden henkilöt, jotka tekevät itse tai osallistuvat rekrytointipäätöksiin. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluin. Selvityksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Lisätietoja:

Jaakko Hyvönen
puheenjohtaja, Tradenomit
Puh: 040 515 8591Tuomas Meriniemi
erityisasiantuntija, koulutus-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, TradenomitPuh: 040 357 2628

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 3.5.2023 kello 8.16