”Tuki perille, ei vain paperille” – OAJ ehdottaa oppimisen tukeen radikaalia uudistusta

Oppimisen tuen ongelmat perusopetuksessa ovat viime aikoina puhuttaneet paljon, ja eri puolueet ovat nostaneet tuen uudistamistarvetta esiin vaaliohjelmissaan. OAJ ehdottaa uutta mallia, jossa hallinnollisia päätöksiä ei tehtäisi enää tuen portaista vaan siitä, millaista tukea oppilas saa. Oppimisen tuen vahvistamista pidetään OAJ:ssä tärkeimpänä keinona puuttua laskeviin oppimistuloksiin.

15.3.2023

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo toteaa, että koska tukivaje on nykyisellään suurta, sen paikkaaminen maksaa. Mutta vielä kalliimpaa inhimillisesti ja taloudellisesti on hänestä se, jos kaikki eivät saa peruskoulusta kunnon valmiuksia myöhempiä opintoja ja työelämää varten.

OAJ on laatinut uuden mallin, jolla voitaisiin turvata se, että jokainen peruskoululainen saa tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

– Nykyinen kolmiportaisen tuen malli ei käytännössä toimi. Ongelmana on se, että vaikka oppilas olisi tehostetun tuen portaalla, se ei vielä takaa, että hän saa yhtään aiempaa enemmän todellisia tukitoimia. Tuki pitää saada perille, ei vain paperille, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo sanoo.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa joka neljäs peruskoululainen eli noin 120 000 lasta ja nuorta tarvitsee oppimiseensa vahvempaa tukea kuin niin sanottua yleistä tukea.

OAJ:n mallissa keskeistä ei enää olisi se, millä tuen portaalla oppilas on. Sen sijaan päätettäisiin suoraan tukimuodosta, jota hänelle annetaan.

– Laki edellyttää jo nykyisellään sitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea. Voisi melkein sanoa, että nykyisellään tätä lain lupausta rikotaan jatkuvasti. Liian usein käy nimittäin niin, että oppilas kyllä siirretään tuen tarpeen vaatiessa erityisen tuen portaalle, mutta varsinaisia siihen kuuluvia tukitoimia tämä ei oppilaalle turvaa. Meidän mallissamme varmistettaisiin, että näin ei enää käy, Salo sanoo.

Tuen vahvistaminen auttaisi kaventamaan oppimiseroja

Viime kuukausina julkisuudessa on keskusteltu paljon peruskoulun ongelmista ja laskevista oppimistuloksista.

– Oppimisen tuen vahvistaminen opettajien esittämällä mallilla toisi kouluihin työ- ja opiskelurauhaa ja ennen kaikkea varmistaisi, että jokainen oppii. Tämä kaventaisi oppimiseroja ja olisi ehdottomasti tärkein keino puuttua oppimistulosten laskuun, Jaakko Salo sanoo.
Toteutuakseen uudistus vaatisi, että laissa säädettäisiin erilaisista tukimuodoista, joita oppilaalle voidaan tarjota. Ja koska uudistuksen myötä tuki toteutuisi nykyistä useammin aidosti eikä vain paperilla, myös resursseja tarvittaisiin lisää.

– Esimerkiksi erityisopetuksen tarpeeseen ei nykyisellään voida vastata, koska erityisopettajia ei ole riittävästi. Siksi heitä pitää kouluttaa lisää. Inkluusiota ei voida toteuttaa, ellei säädetä erityisopettajamitoituksesta sekä enimmäisryhmäkoosta.
OAJ arvioi, että kokonaisuudessaan uudesta tuen mallista erityisopettajamitoituksineen kertyisi noin 200 miljoonan euron kustannukset vuodessa.

– Tukivaje on nykyisellään suurta, ja siksi sen paikkaaminenkin maksaa. Mutta vielä kalliimpaa inhimillisesti ja taloudellisesti on, jos kaikki eivät saa peruskoulusta kunnon valmiuksia myöhempiä opintoja ja työelämää varten. Suomella ei ole varaa hukata ainuttakaan lasta, Jaakko Salo sanoo.

Uusi oppimisen tuen malli – näin se toimisi

 • Kun huomataan, että oppilas tarvitsee säännöllisesti tukea, tehdään hallinnollinen päätös yhdestä tai useammasta tukimuodosta, joita hänelle annetaan. Päätöksessä linjataan tukimuotojen määrästä, kestosta ja intensiteetistä – siis esimerkiksi siitä, kuinka monta tuntia viikossa ja kuinka pitkään oppilaalle annetaan vaikkapa osa-aikaista erityisopetusta.
 • Tukimuodoista säädetään lailla. OAJ on koonnut ehdotukset tukimuodoiksi. Osa niistä vaatisi erillisen päätöksen, osa ei.
  Tukiopetus (Ei edellytä päätöstä)
  Oppilaiden tuen tarpeen huomioiminen luokan koossa (Ei edellytä päätöstä)Resurssiopettaja luokassa (Ei edellytä päätöstä)
  • Satunnainen osa-aikainen erityisopetus omassa luokassa (Ei edellytä päätöstä)
  • Säännöllinen osa-aikainen erityisopetus omassa luokassa
  • Yksittäisen oppiaineen opettaminen erityisopetuksena pienryhmässä
  • Kaikkien tai useimpien oppiaineiden erityisopetus erityisluokassa
  • Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja tämän aineen opetus erityisopetuksena pienryhmässä
  • Toiminta-alueittainen opetus max. 6 oppilaan kiinteässä pienryhmässä eli erityisluokalla
  • Tulkitsemis- ja avustajapalvelut
 • Tärkein edellä kuvatuista tukitoimista on erityisopettajan antama erityisopetus, joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Tämä tukimuoto ei voi käytännössä toteutua, ellei erityisopettajia ole tarpeeksi vastaamaan tuen tarpeisiin. Siksi laissa tulisi tukimallin lisäksi säätää myös erityisopettajamitoituksesta. OAJ:n mukaan erityisopettajia tulisi olla vähintään yksi sataa oppilasta kohden.
 • Jotta tuen toteutuminen inklusiivisesti yleisopetuksessa on mahdollista, on myös ryhmäkokoja säädeltävä. Perusopetuksessa sopiva ryhmäkoko olisi alkuopetuksessa eli 1.–2.-luokalla enintään 18 oppilasta ja sen jälkeen enintään 20 oppilasta.
 • Tuen asiakirjojen määrää vähennetään kahteen: pedagoginen selvitys tuen tarpeen arvioimiseen ja tuen järjestämissuunnitelma tuen toteuttamiseen.

Uudistuksen kustannukset

 • Jotta erityisopettajamitoitus voisi toteutua, tarvittaisiin OAJ:n arvion mukaan yli 2 000 uutta erityisopettajaa. Tämän vuosikustannus olisi arviolta 150 miljoonaa euroa.
 • Ryhmäkokojen säätämisestä seuraisi puolestaan noin 55 miljoonan euron vuosikustannukset.

 

Yhteyshenkilöt

Jaakko Salo
Koulutuspolitiikan päällikkö
OAJ
Puh: +358 41 524 2370
jaakko.salo@oaj.fi

Nina Lahtinen
Koulutuspolitiikan johtaja
OAJ
Puh: +358 50 341 3964
nina.lahtinen@oaj.fi

Heikki Pölönen
Viestintäpäällikkö
OAJ
Puh: +358 400 673 837
heikki.polonen@oaj.fi