Turun yliopiston henkilöstön edustajat – ”Yliopiston laajat irtisanomiset eivät ole perusteltuja”

Turun yliopiston henkilöstön edustajat ovat pettyneitä yliopiston suunniteltuihin laajoihin irtisanomisiin. Koko yliopistoa koskeneet muutosneuvottelut päättyivät erimielisinä 10. helmikuuta.

10.2.2023

Henkilöstön edustajat vastustavat kaikkia henkilöstövaikutteisia toimintojen ja tehtävien lakkauttamisia, sillä niille ei ole taloudellisia eikä varsinkaan toiminnallisia perusteita.

– Irtisanomiset suunnitellaan toteutettavan laajana ja ennakollisesti, vaikka yliopistojen rahoitustilanteen voisi olettaa kehittyvän parempaan suuntaan erityisesti vuoden 2024 alusta voimaan tulevan TKI-rahoituslain myötä. Turun yliopisto turvautuu paniikkiratkaisuna etupainotteisiin säästöihin. Yliopiston budjetti on kokonaisuudessaan noin 300 miljoonaa euroa, johon nyt haetaan vuodelle 2023 kahden miljoonan säästöä. Säästöt voitaisiin saada kasaan irtisanomisia lievemmin keinoin”, pääluottamusmies Reima Suomi.

JUKOn, JHL:n ja Pron henkilöstön edustajat toteavat, että neuvotteluissa on keskitytty säästöjen hakemiseen, eikä toimintaa ole katsottuna kokonaisuutena. Esimerkiksi oppiaineiden lakkautukset voivat jopa kasvattaa kustannuksia, kun lakkauttamisen seurauksena menetetään niiden aiemmin tuomat tulot.

Säästöjä on haettu tiedekunta- ja laitostasolla, mutta saadut ehdotukset ovat olleet yksityiskohdiltaan niin erilaisia, että kunnon vertailua ei ole kyetty tekemään. Säästöjä on etsitty myös niin yksityiskohtaisella tasolla, ettei siltä löydy yliopiston talousseurantaa.

Irtisanomisten seurannaisvaikutuksia ei ole muutenkaan selvitetty riittävästi. Vaikka jokin tehtävä lakkautetaan, tiedossa ei ole, loppuvatko tehtävään sisältyvät työt. Irtisanomisten seuraukset ovat pysyviä verrattuna esimerkiksi lomautuksiin.

Henkilöstön edustajat ovatkin pettyneet Turun yliopiston tapaan tasapainottaa taloutta ensisijaisesti henkilöstövähennyksillä.

 

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO | neuvottelupäällikkö Katja Aho | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi

Ammattiliitto Pro| johtaja Niko Simola | 040 566 8517 | niko.simola@proliitto.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | vastaava sopimusasiantuntija, tiiminvetäjä Reetta Kuosmanen | 050 461 9301 | reetta.kuosmanen@jhl.fi

Turun yliopiston jukolainen pääluottamusmies | Reima Suomi | 050 410 2282 | reima.suomi@utu.fi

JUKO edustaa julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä. Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.