Upseeriliitto: Upseerit eivät usko ammattisotilaiden määrän riittävän kaikkiin NATO-Suomen tehtäviin

Puolustusvoimien toimintaa on muutettava ja tehtäviä karsittava, arvioivat Upseeriliiton jäsenet tuoreessa kyselyssä. Tulevalla vaalikaudella ollaankin tiukkojen valintojen edessä, kun päätetään puolustuksen resursseista ja niiden kohdentamisesta.

28.2.2023

Upseeriliiton tekemän jäsenkyselyn mukaan peräti 81 prosenttia suomalaisupseereista on sitä mieltä, että ammattisotilaiden määrä ei lähivuosina riitä.

–Tulos ei yllätä, sillä jo nyt kärsitään henkilöstövajeesta. Puolustusvoimat tarvitsee tuhat työntekijää lisää, joista 500 upseereja. Suomen turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan riittävästi suorituskykyistä henkilöstöä, muistuttaa Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita.

Koska resurssien ei uskota riittävän, Puolustusvoimien toimintaa on muutettava. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että reserviläisten kertausharjoituksia ei voida toteuttaa nykyisellä määrällä. Reilu kolmannes vastaajista uskoo, että työtä tehdään tulevaisuudessa perinteisesti eli nykyiset työntekijät joutuvat venymään enemmän. Vain harva (13 %) uskoo, että resurssien niukentuessa pitäisi luopua ”koko Suomea puolustetaan” -periaatteesta.

Upseeriliiton 14.–23.2.2023 tekemään jäsenkyselyyn vastasi 1 624 upseeria. Upseeriliitossa on jäseniä 6 500, jotka edustavat Suomen koko upseerikunnasta 97 prosenttia.

YYA-Suomen aikainen työaikalaki päivitettävä NATO-Suomen vaatimuksiin

Jäsenkyselyssä upseerit kertovat, etteivät he pysty palautumaan riittävästi rankasta työstään, kuten päiviä kestävistä sotaharjoituksista ja meripalveluksesta. Tämä johtuu ”kekkosenaikaisesta”, vuodelta 1970 peräisin olevasta työaikalaista, joka koskee Puolustusvoimissa työskenteleviä.

– Seuraavan hallituksen on päivitettävä laki NATO-Suomen aikaan ja parannettava työaikasuojelua säätämällä riittävä vuorokausi- ja viikkolepo. Tätä eivät vaadi vain upseerit, vaan kaikki Puolustusvoimissa työskenteleviä edustavat henkilöstöjärjestöt, Viita sanoo.
Kuluneen vuoden aikana kiristynyt turvallisuustilanne on nostanut puolustuksen valmiutta ja lisännyt sotilaiden työmäärää.

– Useampi kuin joka toinen virassa olevista upseereista kertoo jaksamisensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana. On hälyttävää, että rauhan aikana töitä tehdään ”takki veressä”, Viita kuvaa.

Jaksaminen on tulevaisuudessa vieläkin suuremmalla koetuksella, sillä 59 prosenttia arvioi harjoitustoiminnan määrän kasvavan verrattuna viime vuoteen, jolloin sotaharjoituksia lisättiin merkittävästi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Turvallisuudesta ja Suomen tarvitsemista resursseista keskustellaan tiistaina 28.2.2023 Upseeriliiton ja Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä NATO ja turvallisuuden toimintaympäristö -seminaarissa kello 9.15 alkaen. Seminaaria voi seurata suorana: https://www.webcasting.fi/upseeriliitto/JicSeIy6/

Lisätietoja

Ville Viita, puheenjohtaja, Upseeriliitto
viita@upseeriliitto.fi, p. 044 501 0378

Yhteyshenkilöt

Essi Lindqvist
Upseeriliitto
Puh: +358 40 5651835

lindqvist@upseeriliitto.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 28.2.2023 00.01