Upseeriliitto: Vuoden upseeri painottaa yhteistyön merkitystä henkilöstösuunnittelussa

Nato-jäsenyyden myötä Puolustusvoimat on alkanut täyttää Naton komentorakenteen tehtäviä. Niihin on riittänyt vapaaehtoisia, mutta kuuma kysymys on, tuleeko ulkomaantehtävistä jatkossa pakollisia. Upseeriliiton Vuoden upseeriksi valitsema everstiluutnantti (evp.) Markku Jämsä muistuttaa, että pakollisuus edellyttää yhteistyötä ja luottamusta henkilöstösuunnittelussa.

3.5.2024

– Upseeri johtaa ja näyttää esimerkillään suunnan, mihin on mentävä. Everstiluutnantti (evp.) Markku Jämsän palvelusura Puolustusvoimissa ja Upseeriliitossa on maineikas,ja hän on menestynyt hienosti tehtävissään, kuvasi Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita onnittelupuheessaan.

Suomella on velvollisuus lähettää töihin Naton komentorakenteeseen reilut sata siviiliä ja sotilasta, joista pääosa on upseereja. Täyttöaste on saavutettava kuudentena jäsenyysvuonna 2028.

– Näen tilanteen niin, että Nato-tehtävät tulevat jatkossa pakollisiksi ja osaksi normaalia urakiertoa. Vapaaehtoisten ja tehtäviin sopivien upseerien määrä ei tule kuitenkaan riittämään tähän tarvittavaan rotaatioon. Tämä edellyttää työnantajalta ymmärrystä yksilön tilanteesta sekä ennen kaikkea yhteistyötä henkilöstösuunnittelussa, korostaa Vuoden upseeri everstiluutnantti (evp.) Markku Jämsä.

Jämsä vannookin yhteistyön nimeen. Vuosien kokemus on vahvistanut, että nyky-yhteiskunnassa mikään taho ei pärjää yksin.

– Avaintekijä on vuorovaikutuksellinen neuvotteluilmapiiri ja luottamuksellinen yhteishenki. Päämäärään päästään luottamukseen perustuvalla rinnakkaisella suunnitteluprosessilla.

Puolustusvoimat ja henkilöstöjärjestöt pääsivät alkuvuonna sopuun komentorakenteen palkoista ja työajoista. Sopimukseen kirjattiin, että sopimusta tarkastellaan ja kehitetään, kun saadaan lisää kokemuksia Natossa työskentelystä.

– Avain onneen on, että upseerin perheelläkin menee ulkomaankomennuksen aikana hyvin. Silloin upseerikin pystyy tekemään työnsä, Jämsä painottaa.

Upseerien osaamisella on kysyntää työelämässä Puolustusvoimien ulkopuolellakin

Markku Jämsä eläköityi upseerin virasta vuoden alussa. Evp-upseereilla on edelleen paljon kysyntää, sillä työkokemus ja -moraali antavat oivan mahdollisuuden menestyä työelämässä Puolustusvoimien ulkopuolellakin. Jämsän työ maanpuolustuksen eteen jatkuu Uudenmaan Maanpuolustusyhdistyksen toiminnanjohtajana.

– Upseereiden tietoa ja ymmärrystä erityisesti varautumisesta ja valmiudesta arvostetaan yhteiskunnassa. Osaamiselle on kova kysyntä myös siviilipuolella, Jämsä kertoo ja muistuttaa, että Puolustusvoimat työpaikkana on syytä pitää houkuttelevana.

Vuoden upseerin valitsee Upseeriliiton hallitus osastojen esityksestä. Esittäjien perusteluna kuuluu, että ”Markun henkilökohtaista asennetta, osaamista, kokemusta ja johtajaominaisuuksia arvostavat niin työkaverit kuin työantajakin”.

– Uskon, että valintaani vaikutti ”kokonaisvaltainen upseerius” ja se, että olen pystynyt vaikuttamaan yhteiskunnassa laajasti. Yksi vahvuuksiani on ollut se, etten ole koskaan vetänyt mitään erillistä upseerin roolia, vaan olen pystynyt aina olemaan oma aito itseni. Olenkin otettu valinnastani, jonka ovat vertaiseni tehneet, sanoo everstiluutnantti (evp.) Markku Jämsä kiitollisena.

 

Lisätietoja:

Everstiluutnantti (evp.), toiminnanjohtaja Markku Jämsä

markku.jamsa@umpy.fi, p. 040 966 6665