Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, Luotsiliitto: Luotsaus on huoltovarmuuskriittinen toimiala – nopea rokotesuojan saanti luotseille on välttämätöntä

Sujuva merenkulku on Suomen huoltovarmuuden perusta. Osa Euroopan maista ei päästä satamiinsa laivoja, joiden miehistössä on todettu koronatartuntoja, mutta Suomessa viranomaiset katsovat laivojen vastaanottamisen olevan mahdollista. Tämän linjauksen toteuttamiseksi luotsauksen operatiivinen henkilöstö tulee rokottaa COVID-19-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan mahdollisimman pian.

25.1.2021

Suomi on merenkulun maa − Suomen viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 % eli noin sata miljoonaa tonnia kulkee meritse. Maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutukset vuonna 2020 näkyivät Suomen merenkulussa lähinnä matkustaja- ja risteilyliikenteen vähentymisenä. Rahtiliikenne sujui lähes häiriöittä.

Korona toi kuitenkin omat haasteensa luotsaustyöhön. Suomen 150 luotsia kahdellakymmenelläviidellä luotsiasemalla sekä luotsinvälitys muodostivat tiiviit kuplat tautitapausten ehkäisemiseksi. Henkilöstö noudatti kaikkia viranomaisohjeita itsensä ja muiden suojelemiseksi tartunnoilta.

”Onnistuimme vuonna 2020 erittäin hyvin. Pysyimme terveinä ja kaikki laivat saatiin luotsattua turvallisesti, myös sellaiset, joiden miehistössä oli todettuja tautitapauksia”, toteaa Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava.

”Toimimme kaikissa tilanteissa THL:n ohjeistuksen mukaan. Pystyimme luotsaamaan myös tilanteissa, joissa laivan miehistössä oli todettu koronavirusta tai tautiepäilyjä. Suojautuminen luotsausprosessin aikana on kuitenkin vaativa ja hankalasti toteutettava kokonaisuus merellisissä ja muuttuvissa olosuhteissa. Talvisäät ovat aiheuttaneet uudenlaisia vastoinkäymisiä eikä suojautumistasoa aina pysty pitämään viranomaisohjeen mukaisella tasolla”, kuvailee Rautava.

Viranomaisten mukaan luotsaus pystytään turvallisesti hoitamaan ja tämän mukaan Suomessa toimitaan, myös sellaisten laivojen suhteen, joiden miehistössä on todettu koronapositiivisia. Luotsiliitto katsoo, että tämän toteuttamiseksi luotsauksen operatiivinen henkilöstö tulee rokottaa COVID-19-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan mahdollisimman pian.

”Koronatartunnat luotsien keskuudessa aiheuttaisivat suuria vaikeuksia merenkulun sujuvuudelle. Sijaisia ei ole saatavilla, sillä luotsausluvat ovat paikallisia ja väyläkohtaisia. Luotsit ovat toimessaan poikkeuksellisen sitoutunut, pieni ja yhteiskunnan kannalta kriittinen ammattikunta. On totuttu, että asiakas saa tilaamansa palvelun. Meneillään oleva pandemia on uudenlainen vitsaus työssämme ja huoli luotsiemme ja heidän läheistensä turvallisuudesta kasvaa virusmuunnosten ja esiintyvyyden lisääntymisen vuoksi”, Antti Rautava sanoo.

Lisätietoja:
Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava, 040 1771611

LUOTSILIITTO-LOTSFÖRBUNDET ry on suomalaisten luotsien ja luotsinvälittäjien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää merenkulun turvallisuutta ja joustavuutta. Luotsiliiton jäsenmäärä on 156 henkilöä. Luotsiliiton jäsenet ovat valtion erityistehtäväyhtiö Finnpilot Pilotage Oy:n palveluksessa. Luotsiliitto on akavalaisen Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn jäsenyhdistys. YTYyn kuuluvat myös mm. liikennelentäjäyhdistykset, meriliikenneohjaajat ja lennonjohtajat.