Akava: Budjettiriihessä oikeansuuntaisia päätöksiä innovaatio- ja tutkimusrahoituksesta

Akava kiittää hallituksen päätöstä kasvattaa panostuksia innovaatioihin ja tutkimukseen. Palkansaajien ostovoima parantuu budjettiriihen päätösten ja työttömyysvakuutusmaksun alennuksen ansiosta. Työllisyystoimenpiteitä esiteltiin määrällisesti paljon, mutta ne eivät luultavasti riitä nostamaan työllisyysastetta tarpeeksi.

29.8.2018

Hallitus toteutti hallitusohjelmansa lupausta, että palkkaverotus ei kiristy. Lähes kaikkien palkansaajien verotus olisi kiristynyt ilman työttömyysvakuutusmaksun alennusta. Ostovoiman myönteinen kehitys turvataan, kun kilpailukykysopimuksen mukaisia sosiaalivakuutusmaksujen korotuksia palkansaajille ei tehdä.

– Olemme esittäneet työtulojen verotukseen vaalikausien yli ulottuvaa keventämisohjelmaa. Budjettiriihessä hallituksella olisi ollut hyvä tilaisuus arvioida  verotuksen kehittämistarpeita laajemminkin, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Työllisyystoimissa useita ehdotuksia

Osana työllisyystoimipakettia ovat palkkatuen muutokset. Niiden tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä, joissa sen vaikuttavuus on ollut parhaimmillaan. TE-toimistojen toimintamenoja lisätään jossain määrin.

Työttömyysturvan uudistamisessa helpotettiin lyhytkestoisen työn vastaanottamista. Lisäksi yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen aseman parantaminen on kannatettava muutos. Akava pitää myös tervetulleena, että osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan monilla toimenpiteillä.

Akava on ehdottanut toimia nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on varmistaa, että jokaisella on vähintään toisen asteen tutkinto. Maahanmuuttajanuorten työllistymistä edistävät toimet ovat oikea askel.

Hallitus on päättänyt viedä eteenpäin työntekijän irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Toimenpiteellä on todennäköisesti erittäin vähäisiä vaikutuksia työllisyyteen. Esitys pitää vetää pois valmistelusta.

– Akava pitää hallituksen esittämää yli sadan miljoonan euron rahoituksen pysyvää tasokorotusta oikeansuuntaisena toimena tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi. Tehtävää jää kuitenkin vielä seuraavalle hallitukselle, jotta tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perusrahoitus saadaan nostettua tavoitellulle tasolle, eli neljään prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta, Fjäder sanoo.

Hallitus korjaa osaamistalouden perustaa

Akavan tavoite on lisäksi nostaa korkeakoulujen perusrahoitus niille asetettuja tavoitteita vastaavalle tasolle. Panostukset Suomen Akatemiaan vahvistavat osaltaan huippututkimusta ja uusiutumiskykyä.   

Lukiokoulutusta uudistetaan merkittävästi ja nyt siihen saatiin lisäpanostuksia. Lukioiden ja ylioppilaskirjoitusten uudistaminen on tärkeää Suomen osaamiselle.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hallitus kohdensi vain pienehköjä lisäresursseja. Toisen asteen koulutuksen rahoitus on kokonaisuudessaan riittämätön suhteessa aiempiin leikkauksiin ja uudistamistarpeisiin.

Kevään kehysriihessä päätettiin jatkuvan oppimisen uudistamisen toimista. Työelämän nopeat muutokset ovat osoittaneet ongelmakohtia koulutusjärjestelmässämme. Uusi täsmämääräraha aloille, joilla on työvoiman ja uuden osaamiseen tarvetta, on perusteltu.