Akava: Eduskuntavaalikeskustelussa kaivataan selkeitä näkemyksiä ehdokkaiden EU-linjasta

Euroopan unionin toiminta ja kehittäminen ovat Akavan mielestä olleet liian vähän esillä eduskuntavaalikampanjoinnissa. Akava kannustaa ehdokkaita nostamaan EU-asiat aktiiviseen keskusteluun ja osaksi kampanjointia, sillä Suomen EU-linja päätetään pitkälti eduskuntavaaleissa.

24.2.2023

– Ehdokkaiden pitää tarttua tärkeisiin EU-teemoihin ja pohtia, mihin suuntaan haluamme kehittää Euroopan unionin toimintaa. Korostamme, että Suomen pitää olla aktiivinen toimija EU:ssa, sillä vahva ja toimiva EU on Suomen etu. Äänestäjien pitää saada tietää ennen eduskuntavaaleja, millaisen aseman puolueet ja ehdokkaat tulevaisuudessa haluavat Suomelle EU:ssa, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Nostamme esiin keskeisinä kysymyksinä muun muassa tutkimus- ja koulutusrahoituksen painottamisen ja kohdentamisen vihreään siirtymään EU:n budjetin puolivälitarkastelussa. Myös siksi, että siihen kytkeytyy investointeja, jotka voivat olla jopa kymmeniä miljardeja euroja, toteaa Löfgren.

– On hienoa, että EU on ollut kiitettävän aloitteellinen työelämän asioissa viime aikoina. Yhteisillä työmarkkinoilla toimiessamme olisi tärkeää kuulla ehdokkailta, miten ja millaisilla työelämän aloitteilla jatkamme tästä eteenpäin, toteaa Löfgren.

– Erittäin tärkeänä kysymyksenä näen oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistamisen unionissa. Nämä kytkeytyvät tieteen, taiteen ja tutkimukseen vapauteen. Mielestämme on hyvä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on sidoksissa EU-rahoitukseen. Akavassa olemme aina kannattaneet EU-jäsenyyttä ja vahvaa unionia, joka on Suomelle tärkeä arvoyhteisö, lisää Löfgren.

– Alkuvuonna käytiin pikakeskustelu Suomen mahdollisesta EU-erosta. Vaikka keskustelu jäi lyhyeksi, se oli kuitenkin hyödyllinen. Jäsenyytemme kustannukset ja merkitys nostetaan toistuvasti esiin, ja meidän on alati voitava perustella, miksi olemme EU:n jäseniä ja miten jäsenyydestä olisi kansalaisille mahdollisimman paljon hyötyä. EU-jäsenyyden hyvien puolien esille tuominen unohtui esimerkiksi Britanniassa, tunnetusti huonoin seurauksin, toteaa Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen.

– Suomen EU-eroa vaativien on tuotava viimeistään näissä eduskuntavaaleissa pöytään omat vaihtoehtonsa ”tiekarttoineen” ja vaikuttavuusarvioineen. Muutoin puheet EU-erosta jäävät heitoiksi. Näissä näkemyksissä on vahvoja kaikuja Britannian näivettymisen tielle sysänneestä brexit-mallista. Tarvitsemme aktiivista ja monipuolista keskustelua jäsenyydestämme ja EU:n kehittämisestä, toteaa Penttinen.

Tutustu Akavan hallitusohjelmatavoitteiden EU-osioon https://akava.fi/wp-content/uploads/2022/06/Akava_Hallitusohjelmatavoitteet_Tiivistelma_EU.pdf

Akavan hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan ovat osoitteessa akava.fi/hallitusohjelmatavoitteet 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Maria Löfgren
Puh.

kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen
Puh. +358407728861