Akava: Epävarmuus lisääntyy työmarkkinoilla – järjestäytymisen merkitys korostuu

Akava on huolissaan, että yleissitovuus vaarantuu ja tulevat työehtosopimusneuvottelut vaikeutuvat Teknologiateollisuuden ilmoitettua työehtosopimustoiminnan muutoksista.

25.3.2021

– Päätös on huonosti ajoitettu, sillä työmarkkinoiden toimintaan tarvittaisiin ennen kaikkea vakautta ja yhteistyötä kriisin oloissa. Tarvitsisimme nyt hyvää yhteistyötä, kompromissihalua ja -kykyä sekä ratkaisuhakuisuutta, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Suomalainen yhteiskunta ja työmarkkina- ja sopimusjärjestelmä on rakentunut vahvasti sopimisen periaatteille. Sopimisen rakenne muuttuu teknologiateollisuudessa, mikä vaikuttaa paikallisen sopimisen edistämiseen. Mielestämme paikallisen sopimisen työryhmän työ on syytä keskeyttää ja paikallisen sopimisen kehittämistä on tarkoituksenmukaista jatkaa työehtosopimusosapuolten kesken, Fjäder toteaa.

Teknologiateollisuuden ilmoituksen mukaan alan työehtosopimustoiminta siirretään uuden yhdistyksen hoidettavaksi.

– Tämä tarkoittaa, että työnantajaosapuoli vaihtuu ja Teknologiateollisuuden työehtosopimukset neuvotellaan uudelta pohjalta. Tämä voi vaarantaa yleissitovuuden ja hankaloittaa tulevia työehtosopimusneuvotteluita. Teknologiateollisuus suosittelee yrityksilleen hallintoedustuksen laajentamista vähintään 50 henkilön yrityksiin. Pelkkä suositus ei johda riittävästi eteenpäin, vaan Akava edellyttää, että hallintoedustuksen rajaa lasketaan laissa, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– Yksityissektorin neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Teknologiateollisuuden suurin työehtosopimusosapuoli, joten muutoksen vaikutukset ovat merkittävät kentässämme. Pohdimme ilmoituksen vaikutuksia huolella Akavassa, Murto sanoo.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

työmarkkinajohtaja Katarina Murto
Puh. +358505689188