Akava: EU:n elvytysrahaston varoja on suunnattava investointeihin ja uudistamiseen

Akava korostaa, että EU:n elvytysrahaston varoja on Suomessa suunnattava TKI-investointeihin, uudistamiseen ja vähähiilisyyteen. Näin voidaan luoda korkean jalostusasteen työtä ja vahvistaa talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

23.9.2020

– Nyt pitää käyttää hyödyksi koronakriisin aiheuttamaa mahdollisuutta uudistumiseen. Akavan mielestä pitää painottaa hiilineutraalisuutta, teknologiaa, tutkimusta ja digitalisaatiota sekä kriteerit täyttäviä infrahankkeita, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Elvytysrahojen käytön pitää tietenkin vastata EU:n talouspolitiikan maakohtaisia suosituksia ja tukea siirtymää vihreään ja digitaaliseen talouteen. Akava ei kannata elvytysrahaston varojen suuntaamista pysyvien menojen kattamiseen. Elvytysrahaston varoilla pitää rahoittaa hankkeita, joita ei ole päätetty hallitusohjelmassa, Fjäder jatkaa.

Investoinnit hiilineutraalisuuteen, kiertotalouteen ja oikeudenmukaiseen siirtymään olisivat tärkeä osa vihreää siirtymää. Esimerkiksi kiertotalous luo paljon mahdollisuuksia uusiin kestäviin työpaikkoihin ja vahvaan liiketoimintaan.

Uusiutumista tuettaisiin investoimalla laajoihin teknologia- tai tutkimushankkeisiin, esimerkiksi energian varastoinnin ohjelmaan, tekoälyohjelmaan tai itseohjautuvan julkisen liikenteen ohjelmaan. Komission seitsemän kohdan suosituslista antaa osviittaa näiden valintaan.

– Infrahankkeista pitäisi valita kaksi kohdetta, joilla tuetaan tulevaisuuden liikennemuotojen kehittymistä. Lisäksi EU:n elvytysvaroilla pitäisi vahvistaa ja nopeuttaa digitalisaatiota pk-yrityksissä ja julkisissa palveluissa, Fjäder sanoo.

– Varojen käyttöä koskevan suunnitelman valmistelu tarjoaisi Suomelle oivan pohjan käydä keskustelua Euroopan unionista ja koronasta toipumisesta. Koronatoimien jatkoksi on odotettavissa, että eurooppalainen keskustelu EU:n tulevasta suunnasta pysyy vilkkaana, Fjäder toteaa.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717