Akava: Hallituksen esittelemä perhevapaauudistus ei lisää työllisyyttä

Akava on pettynyt, että hallituksen perhevapaauudistusta koskevat linjaukset eivät vahvista työllisyyttä. Vanhempien välisen tasa-arvon tulisi vahvistua enemmän.

5.2.2020

– Olisin halunnut nähdä sellaisen uudistuksen, jolla olisi ollut selkeä vaikutus työllisyyteen, koska Suomessa on laajasti sitouduttu 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen. Uudistus ei myöskään merkittävästi lisää tasa-arvoa, joten kustannuksia lisäävää mallia ei kannattaisi toteuttaa, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Maan hallitus esitteli perhevapaauudistuksen suuntaviivat 1+7+7-mallinsa kautta. Jatkossa kummallekin vanhemmalle on 7 kuukauden kiintiö, josta voi luovuttaa toiselle kolme kuukautta. Hoitovastuuta on mahdollista jakaa tasaisemmin, koska vapaita voisi pitää useammassa jaksossa.

Akavan mukaan uudistus tulee lisäämään kustannuksia sekä palkansaajille että työnantajille ilman merkittäviä hyötyjä työllisyydelle ja tasa-arvolle.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä pitää poistaa työmarkkinoilta. Tällä on iso merkitys työllisyyteen ja tasa-arvoon, sanoo Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

– Resursseja kotihoidontuesta pitää siirtää laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Tasa-arvoa vahvistavalla perhevapaajärjestelmällä ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella on mahdollista saada aikaan toivottuja parannuksia sekä työllisyyteen että tasa-arvoon. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pitää vielä etsiä ratkaisuja hankaliin kysymyksiin, Savinko jatkaa.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko
Puh. +358405044356