Akava: Hallituksen lisätalousarvioesitys tukee kriisistä selviytymistä

Akava korostaa, että hallituksen päätös jatkaa työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia muutoksia on hyvä. Akava kiittää hallitusta siitä, että työttömyysturvan enimmäismaksuajan laskenta keskeytetään määräaikaisesti vuoden loppuun.

2.6.2020

– Hallituksen päätökset ovat oikeita ja hallitus on kiitettävällä tavalla toiminut vuorovaikutuksessa työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Maaliskuussa tehdyt linjaukset saivat jatkoa, mikä on tervetullutta, jotta mahdollisimman harva lomautetuista päätyisi irtisanotuksi. On myönteistä, että hallitus on ottanut entistä kunnianhimoisemman työllisyystavoitteen, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Osaaminen ja uuden luominen nostaa Suomen kriisistä

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen on perusteltua riittävällä lisärahoituksella. Oppimisen tukeen ja opiskelijahuoltoon sekä lasten ja nuorten palveluihin tehdyt lisäpanostukset ovat tärkeitä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän eilen julkistamassa raportissa korostettiin, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä osaavat ihmiset mahdollistavat Suomelle hyvän tulevaisuuden.

Hallitus teki tärkeitä TKI-panostuksia. Nyt tehdyt päätökset ovat välttämättömiä TKI-tiekartan toteuttamiseksi, mutta edelleen puuttuu pitkän aikavälin suunnitelma rahoituksen lisäämiseksi siten, että saavuttaisimme neljän prosentin BKT-osuuden.

– Tulevaisuuden Suomessa pitää tehdä enemmän suunnittelua, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä muuta korkean lisäarvon työtä. Samalla vahvistamme kykyämme selviytyä seuraavista kriiseistä, jatkaa Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

 Julkinen talous tasapainoon pidemmällä aikavälillä

– Akuutin kriisin hoitaminen vaatii julkisia menoja tilapäisesti lisääviä päätöksiä. Niillä pyritään estämään tarpeettomat konkurssit ja mittavien lomautusten eteneminen, työllisyyden romahtaminen ja raju työttömyyden nousu. Vähänkään pidemmällä aikavälillä tavoite on tyystin erilainen. Julkinen talous täytyy saada ennen pitkää tasapainoon, Sorjonen jatkaa.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien talouden tuki välttämätöntä

Akavan mielestä hallituksen kuntatalouteen tekemät lisäpanostukset ovat tärkeitä, jotta kunnat pystyvät huolehtimaan velvoitteistaan. Kuntatalouden kehittymistä pitää seurata ja palata asiaan tarvittaessa budjettiriihessä.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271