Akava: Hallituksen työllisyys- ja kasvupanostukset olisivat voineet olla rohkeampia

Akava pitää hyvänä, että budjettiriihessä päätettiin lukuisista työllisyystoimista, mutta ne eivät vielä riitä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Työperäisen maahanmuuton kokonaisuudistuksen aloittaminen on myönteistä. Työllisyyspaketista jäi puuttumaan konkreettisia toimia, kuten työvoiman saatavuusharkinnasta luopuminen.

17.9.2019

– On hyvä, että hallitus ottaa työperäisen maahanmuuton edistämisessä askeleita oikeaan suuntaan. Pelkän perusasteen varassa olevien työllistämiseen ei löydetty keinoja nyt päätetyssä työllisyyspaketissa, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava odotti, että budjettiriihessä olisi päätetty työryhmän perustamisesta, joka arvioisi hallituskausien yli ulottuvaa verotusta. Verotuksen painopistettä pitää siirtää työn verotuksesta haitta- ja kulutusverotukseen. Aivotyön ja asiantuntijatyön kannusteita pitää parantaa.

Akavan mielestä ansiotuloverotusta ei pitäisi kiristää millään tulotasolla. Tämä ei nyt toteudu, kun hallitus päätti suunnata veronkevennykset vain pieni- ja keskituloisille.

Akava pitää hyvänä, että 60 miljoonan euron lisämääräraha yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen toteutuu hallitusohjelman mukaisesti.

Akava katsoo, että hallitusohjelmassa mainittu tiekartta TKI-panostusten neljän prosentin BKT-osuudesta on hyvä. Budjettiriihessä ei kuitenkaan tehty riittäviä panostuksia tähän pääsemiseksi. Investointien edistämiseksi hallitus kaavailee tutkimusyhteistyökannustinta, joka olisi myönteinen uudistus aineettomien investointien kasvun käynnistämisessä.

– Osaamis- ja tutkimuspanostuksilla voitaisiin vauhdittaa talouden ja työllisyyden kasvua, mutta nämä tulevaisuusinvestoinnit jäivät melko niukoiksi, Fjäder jatkaa.

Kotitalousvähennyksen heikennyksestä pitää Akavan mielestä luopua, sillä se huonontaa yrittämisen ja työllisyyden edellytyksiä. Kotitalousvähennysjärjestelmää pitää päinvastoin parantaa. Ruotsi on tässä suhteessa hyvä esimerkki, siellä hallitus on päättänyt laajentaa kotitalousvähennyksen edellytyksiä.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717