Akava: Katse pitää siirtää budjettiriihestä seuraavien vuosien TKI-toimintaan

Akava korostaa, että hallituksen pitää varmistaa budjettiriihessä, että aiemmat päätökset TKI-panostusten kasvattamisesta neljään prosenttiin BKT:sta toimeenpannaan tällä hallituskaudella. Katse on suunnattava osaavan työvoiman riittävyyteen, jotta panostusten tuottamat innovaatiot saadaan otettua käyttöön. Hallitus päättää elokuun lopussa kautensa viimeisestä budjetista eli vuoden 2023 budjetista.

23.8.2022

– Olemme Akavassa tyytyväisiä lausunnolla olleen T&K-rahoituslain etenemiseen, koska se muuttaa TKI-rahoituksen lakisääteiseksi menoksi, mikä tuo pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta rahoitukseen. Neljän prosentin tutkimus- ja kehityspanostusten tavoitteesta voidaan poiketa vain muuttamalla lakia. Pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa on ollut hankala rakentaa esimerkiksi yrityksissä ja korkeakouluissa, kun julkinen rahoitus on osin muodostunut lisätalousarvioihin sisällytetyistä kertapäätöksistä. Saamme rahoituslain avulla näkymän vuoteen 2030 asti, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– Lausuntokierroksella oleva TKI-verokannustin tuo suunnitelmallisuutta TKI-kenttäämme, kun yritys voi vähentää tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksia verotuksessa eikä sen tarvitse odottaa mahdollista tukipäätöstä. On tärkeää, että verokannustimesta tulee sellainen, että se kannustaa erityisesti pk-yrityksiä lisäämään TKI-toimintaansa, Sorjonen painottaa.

– Onnistuneita tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittavia toimia ovat esimerkiksi Suomen Akatemian lippulaivaohjelma ja Business Finlandin veturihankkeet. Näissä kumppanuusohjelmissa julkinen raha on ollut vipuvarsi, jolla on kerrytetty yksityistä rahaa TKI-toimintaan satojen miljoonien arvosta. Niiden viimeiset haut ovat alkamassa ja TKI-yhteisö jää odottamaan jatkoa. Näissä julkinen rahoitus on tukenut yksityisen panostuksen saamista merkittävästi, sanoo Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä.

– TKI:stä syntyy tuottavuuskasvua vain, jos innovaatiot leviävät laajalle ja ne otetaan käyttöön. Siksi pitää kiinnittää huomiota siihen, että TKI-toimintaan on saatavilla riittävästi osaavaa työvoimaa. Tämä heijastuu myös vihreään siirtymään. Kun esimerkiksi teknologiat ympärillämme vaihtuvat kivihiilivoimaloista hukkalämpöratkaisuihin, työntekijöiden osaamista pitää päivittää, Rekilä toteaa.

Tutustu Akavan budjettiriihikannanottoon.

Yhteyshenkilöt

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271

yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä
Puh. +358 44 300 9484