Akava: Kevään kehysriihestä kaivataan päätöksiä – kuntien elinvoima kuntavaalien keskiöön

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painotti liittokokouspuheessaan, että hallituksen puolivälitarkastelussa eli kevään kehysriihessä pitää tehdä lukuisia uusia päätöksiä työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi. Hallitusohjelmaa pitää täydentää. Kevään kuntavaalien yhteydessä Akava nostaa esille kuntien elinvoimaisuuden. Akava toivoo, että kuntien elinvoimaisuuden tavoite on keskustelun ytimessä. Akavan liittokokous on koolla 24. marraskuuta.

24.11.2020

Puolivälitarkastelu on loppuvaalikauden tärkein foorumi

Kehysriihessä maan hallituksen tulee arvioida talouspolitiikkansa perusteita. Koronaoloissa uhkana on, että työllisyysaste alkaa liukua ensi vuonna kohti 70 prosentin tasoa. Uudet pysyvät menolisäykset edellyttäisivät olennaisesti parempaa taloustilannetta ja korkeampaa työllisyysastetta. Menolisäyksien aika ei ole nyt, vaan ne pitää pääsääntöisesti lykätä aikaan, jolloin työllisyysaste on noussut ja talouden kasvunäkymät ovat hyvät.

Vaalikauden yli ulottuvan verotuksen kokonaisuudistuksen valmistelu pitää Akavan mielestä aloittaa puolivälitarkastelun yhteydessä. Työn tekemisen pitää kannattaa nykyistä paremmin. Yksittäisenä toimenpiteenä pitää ripeästi päättää kotitalousvähennyksen huomattavasta parantamisesta.

Valmistelussa olevat työllisyystoimet, joiden parissa työ alkoi syksyn budjettiriihessä, odottavat ratkaisuja puolivälitarkastelussa.

Ikääntyneiden työllisyysratkaisun oltava tasapainossa

– Ajankohtaisin yksittäinen lähiaikoina ratkaistava kysymys on, miten parannetaan yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Hallituksen asettaman 10 000 lisätyöllisen tavoite on hyvä, mutta vallitsevissa oloissa vaikea saavuttaa, Fjäder toteaa.

Akava on valmis keskustelemaan työttömyysturvan lisäpäivistä. Neuvottelutuloksen pitää kuitenkin olla oikeudenmukainen ja tasapainoinen. Akava korostaa, että yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantaminen vaatii toimenpiteitä ja kannusteita sekä työssä jaksamisessa että työelämän muutoksiin varautumisessa. Muutosturvan olennainen parantaminen ja yksilölliset koulutus- ja työvoimapalvelut auttavat useaa uuden työn pariin.

– Akava on ehdottanut kolmivuotista toimenpideohjelmaa pelkän peruskoulutuksen varassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Myös osatyökykyisten työllistymistä on edistettävä. Akava on nostanut esiin toimia jatkuvan oppimisen edistämiseksi, muun muassa osaamissetelin käyttöönottoa ja työnantajan kustantaman työntekijän kustantaman kouluttautumisen verovapautta 1 500 euroon asti.

TKI-panostukset keskeisiä

– Olemme Akavassa pitäneet esillä TKI-panostusten lisäämistä ja työn tekemiseen kannustavan verouudistuksen tarvetta. TKI-panostuksista on riittänyt kauniita sanoja ja hienoja kirjauksia, mutta teot kuitenkin ratkaisevat. Viimeistään kehysriihessä pitää määritellä se matka välietappeineen, miten neljän prosentin BKT-osuus saavutetaan, Fjäder korostaa.

Akavan kuntavaalitavoitteiden keskeinen teema elinvoimainen kunta

Akavan mielestä ennen kuntavaaleja pitää keskustella erityisesti kuntien elinvoimaisuudesta. Elinvoimaisen kunnan talous on kestävällä pohjalla, kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin, yrittäjyyttä kannustetaan ja kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan.

– Ratkaisujen avaimet ovat sekä valtiollisilla että kuntapäättäjillä. Elinvoimaisuuden yhtenä kulmakivenä on päätösten ennustettavuus. Tuore esimerkki poukkoilevasta päätöksenteosta oli sote-uudistuspäätöksen yhteydessä tehty linjaus uudesta maakuntaverosta. Hallitus ei malttanut odottaa parlamentaarisen maakuntaverokomitean työn valmistumista. Kokonaisverorasitus ei saa kasvaa uusia veromuotoja suunniteltaessa. Akava vastustaa ehdotetun maakuntaveron käyttöönottoa, Fjäder huomauttaa.

Liittokokouspuhe (muutosvarauksin) on käytettävissä osoitteessa
https://akava.fi/liittokouspuhe-sture-fjader-ajankohtainen-yhteiskunta-ja-tyomarkkinapoliittinen-tilanne-24112020/

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717