Akava: Kilpailukieltosäännöksen muuttaminen myönteinen askel

Akava pitää hyvänä, että työministeri Timo Harakka on päättänyt aloittaa kolmikantaisen lainvalmistelun kilpailukieltosäännöksen muuttamisesta. Työryhmän tehtävänä on valmistella korvausvelvollisuutta koskeva ehdotus. Akava on pitänyt pitkään esillä kilpailukieltosopimusten lisääntymisen työmarkkinoille aiheuttamia ongelmia.

14.10.2019

– Hallitusohjelman kirjaus kilpailukieltojen käytön rajoittamisesta oli myönteistä. Työministeri Timo Harakan linjaus antaa suuntaa lainmuutoksen valmistelulle. Akava kiittää ministeri Harakkaa tästä linjauksesta, sanoo yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

Kilpailukieltosopimusten käyttöä on onnistuttu muualla Euroopassa karsimaan olennaisesti nimenomaan pakollisen korvauksen avulla. Muissa Pohjoismaissa on käytössä täsmällisesti määritelty pakollinen korvaus kilpailukieltoajalta.

– Suomen nykyinen säännös, jonka mukaan korvaus on pakollinen yli 6 kuukautta kestävissä kilpailukielloissa, on todellisuudessa jättänyt palkansaajat vaille korvausta. Pidämme nykyistä työsopimuslain kilpailukieltoja koskevaa säännöstä toimimattomana ja tämän takia on otettava oppia muiden pohjoismaiden käytännöistä, jotta saamme Suomen kilpailukieltojen korvausmallin kuntoon. Lainvalmistelutyö on tehtävä huolella. Muutoin riski kasvaa, että jatkossa kilpailukielloissa on lisääntyvästi käräjöintiä tiedossa. Tätä meidän on syytä välttää, Vuorenkoski toteaa.

Yhteyshenkilöt

yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski
Puh. +358407426082