Akava: Korkeakoulutetut arvostavat kuntien koulutuspalveluita ja kaipaavat isompia kuntia

Koulutus nousi kärkisijalle tulevaisuuden kunnan kuntapalvelujen joukossa, kertoo Akavan teettämä kysely. Neuvolapalvelut ja infrastruktuuri ovat myös tärkeimpiä palveluja kyselyyn vastanneiden mielestä. Muiden kuin korkeakoulutettujen vastauksissa korostuivat lisäksi perheiden tukipalvelut ja työllisyyspalvelut. Noin kolmannes korkeakoulutetuista vastaajista katsoi, että sopiva kuntakoko olisi vähintään 20 000 asukasta.

21.1.2021

Nykyisin Suomessa on noin 300 kuntaa ja keskimääräinen kuntakoko on noin 18 000 asukasta. Kunnilla on velvoite tuottaa palveluja laajasti. Hallituksen esityksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy tulevaisuudessa kunnilta hyvinvointialueille. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Akavan kyselyssä kysyttiin näkemystä siitä, mitkä ovat kunnan tärkeimpiä tehtäviä tulevaisuudessa.

Vastaajista selvä enemmistö, reilut 70 prosenttia, nosti tärkeimmäksi palveluksi koulutuspalvelut. Tämä kanta oli kaikkia koulutustasoja edustavilla vastaajilla.

– Koulutus on Akavan mielestä kuntien tärkein tehtävä. Koulutuksen kärkisija kuntapalvelujen joukossa kyselyn tuloksissa oli ennakoitavissa. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kaiken osaamisen perusta. Jos pohja pettää, sen päälle on vaikea rakentaa korkeampaa ammatillista osaamistakaan, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Korkeakoulutettujen ja muiden kuin korkeakoulutettujen välillä ei ole juurikaan eroja kuntakokoa koskevissa näkemyksissä. Vastaajista noin 30 prosenttia oli sitä mieltä, että sopiva kunnan koko olisi vähintään 20 000 asukasta.

– Väestö ikääntyy ja sote- ja hoivapalveluiden tarve kasvaa. Pienet kunnat ovat tämän vuoksi syvenevissä talousvaikeuksissa. Kunnat tarvitsevat verotuloja, kyse on elinvoimaisuudesta. Tarvitaan laajempia yksiköitä kantamaan palveluvastuuta ja kustannustaakkaa, toteaa Akavan johtava asiantuntija Anu Tuovinen.

Tuovisen mukaan kuntakoko itsessään ei ratkaise. On kuitenkin selvää, että työikäisten määrä vaikuttaa muun muassa yritysten määrään. Jos kunnassa on enemmän työikäisiä, sinne tulee myös yrityksiä ja verotuloja, joilla voidaan kehittää kuntaa ja palveluita.

Akava korostaa kuntavaalitavoitteissaan, että kuntarakennetta on kehittävä edelleen palveluiden turvaamiseksi. Sote-uudistuksessa pitää varmistaa, että pienyrittäjillä ja ammatinharjoittajilla on jatkossakin mahdollisuus tehdä työtään ja toimia hyvinvointipalveluiden tuottajina.

Akava teetti 13.–20.11.2020 Kantar TNS:llä kyselyn kuntien tehtävistä, taloudesta ja kuntakoosta. Siihen vastasi yhteensä 2 157 henkilöä, joista 1 107 oli korkeakoulutettuja ja 1 050 muita työikäisiä.

Kyselyn tuloksia on käytettävissä osoitteessa
https://akava.fi/yleinen/kuntavaalit-2021-kysely/

Akavan kuntavaalitavoitteet ovat käytettävissä osoitteessa
https://akava.fi/tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/kuntavaalitavoitteet/

 

 

 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

johtava asiantuntija Anu Tuovinen
Puh. +358503086943