Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämisen valmistelu kannatettavaa

Akava pitää kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämisen valmistelua kannatettavana. Rahoituspohjan laajentaminen varmistaa eläkejärjestelmien rahoituksellista tasapainoa.

19.2.2019

Eläkejärjestelmien yhdistäminen tarkoituksenmukaista

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittänyt kolmikantainen työryhmä pitää kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämistä mahdollisena ja tarkoituksenmukaisena. Eläkejärjestelmien yhdistämisen jälkeen kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt vakuutettaisiin julkisten alojen eläkelain sijaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Työryhmä ehdottaa, että Kevasta tulisi TyEL-laitos.

– Työryhmä on ottanut kantaa ainoastaan kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä olevien henkilöiden vakuuttamiseen. Muiden julkisten alojen palkansaajien vakuuttamiseen ei esitetä muutosta raportissa ja näiden eläketurvan toimeenpanosta vastaisi edelleen TyEL-laitoksesta erillinen laitos, julkis-Keva, sanoo työryhmän työhön osallistunut Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

Muutoksella ei vaikutusta eläketurvan tasoon tai ansaittuihin eläkeoikeuksiin

Eläkejärjestelmien yhdistämisen jälkeen kunnallisen eläkejärjestelmän lisäturvaan oikeutetulla työntekijällä on edelleen oikeus nykyiseen lisäeläketurvaan, vaikkei hän työskentelisi kunta-alalla. Kuntatyöntekijät siirtyisivät TyEL:n mukaisen yleisen työkyvyttömyysmääritelmän piiriin siten, että ennen vuotta 1972 syntyneiden työkyvyttömyyden arvioinnissa sovellettaisiin edelleen ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää.

– Meille yhdistämisen edellytys oli, että kuntatyöntekijöiden lisäeläketurva säilyy muutoksessa. Työryhmän raportin mukainen lisäeläketurvaratkaisu mahdollistaa siirtymisen yksityisen työantajan palvelukseen ilman, että lisäeläketurva katkeaa, kertoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Eläkelaitosten välinen kilpailu avautumassa

Kilpailu eläkelaitosten kesken avautuu eläkejärjestelmien yhdistämiseen liittyvän siirtymäajan jälkeen. Kuntatyönantajat ja yksityisten alojen työnantajat voivat järjestää työntekijöiden eläketurvan missä tahansa työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai -säätiössä.

– Työryhmän raportissa on linjattu ehdot eläkejärjestelmien yhdistämiselle ja sitä koskevat päälinjaukset. Jatkovalmistelussa joudutaan vielä tarkentamaan useita keskeisiä yksityiskohtia ja laskelmia, Ojala toteaa.
 
Kolmikantainen työryhmä luovutti raporttinsa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle tiistaina 19. helmikuuta. Akava osallistui eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän työhön.

Työryhmän raportti on liitteenä.

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Katri Ojala
Puh. +358505938205

Ladattavat liitteet

Lataa liite