Akava: Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistyön keskeytyminen valitettavaa

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän työssä ei ole löydetty yhteistä näkemystä siitä, miten eläkejärjestelmien yhdistäminen voisi tapahtua kustannusneutraalisti. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotteen tänään. Akava on pettynyt siihen, että työryhmässä ei löydetty yksimielisyyttä.

17.9.2021

Eläkejärjestelmien yhdistämistä on valmisteltu usean vuoden ajan. Eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi siirtänyt kunta-alan henkilöstön työeläkevakuuttamisen yksityiseen eläkejärjestelmään ja kilpailun piiriin olisi tullut uusi työeläkevakuutusyhtiö. Julkinen eläkelaitos olisi jatkanut muun julkisen sektorin eläketurvan ja tiettyjen erityistilanteiden hoitamista.

– Akava piti eläkejärjestelmien yhdistämistä tärkeänä ja kannatti hankkeen etenemistä. On valitettavaa, ettei löytynyt yhteistä näkemystä kustannusneutraalista tavasta järjestelmien yhdistämiselle. Akava oli valmis jatkamaan valmistelua työryhmässä esillä olleen esityksen pohjalta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollistanut laajemman rahoituspohjan ansiosta paremman mahdollisuuden sopeutua tulevaisuuden haasteisiin molemmissa järjestelmissä ja poistanut maksutulomuutokseen kohdistuvia riskejä, joita aiheutuu työntekijöiden siirtymisestä sektoreiden välillä. Se olisi myös helpottanut kunnallisten palveluiden rakennejärjestelyjä ja vähentänyt liikkuvuuden esteitä. Työn hinta olisi yhdistämisen kautta yhtenäistynyt pitkällä aikavälillä.

– Akava kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä hyvästä ja perusteellisesta valmistelutyöstä. Lisäksi on hyvä muistuttaa, että molempien eläkejärjestelmien rahoitus on yhä turvattu, Fjäder sanoo.

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717