Akava: Lakimuutos maalittamisen kriminalisoimiseksi kannatettava

Akava on tyytyväinen oikeusministeriön ehdotukseen maalittamisen säätämisestä rangaistavaksi. Lakimuutos tulisi Akavan mielestä saada voimaan mahdollisimman pian.

8.9.2022

Oikeusministeriö on selvittänyt, tulisiko rikoslainsäädäntöä muuttaa, jotta maalittamiseen voidaan puuttua tehokkaammin. Arviomuistiossaan ministeriö ehdottaa, että maalittamisesta tulisi tehdä rangaistavaa. Ministeriön mukaan maalittamisen aloittamisesta ja siihen osallistumisesta voitaisiin määrätä sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Maalittaminen olisi virallisen syytteen alainen rikos.

Akava on jo aiemmin ehdottanut, että Suomessa on toteutettava rikoslain muutos, jolla kootaan rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset yhteen ja tehdään niihin perustuen maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös. Lisäksi viranomaistoiminta on turvattava erikseen. Työturvallisuuden ja työsuojelun turvaaminen edellyttää myös selkeitä toimenpiteitä.

– Olemme tyytyväisiä oikeusministeriön ehdotukseen. Lakimuutos pitää saada voimaan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään siitä on sovittava seuraavassa hallitusohjelmassa. Oikeusministeriön mukaan mahdollista lakiesitystä ei ehditä antaa eduskunnalle tällä hallituskaudella, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto.

– Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä oikeushyviä eli oikeudellisesti suojattuja arvoja, joita ovat sananvapaus ja mielipiteenvapaus sekä viranomaisten virkavastuullaan toteuttaman laillisuusperiaatteen (rule of law) toteutuminen ilman epäasianmukaista henkilöön kohdistuvaa häiritsemistä, Kannisto jatkaa.

Akava Works selvitti kriminalisoinnin tarpeellisuutta ja suhtautumista kriminalisointiin

– Akava Worksin keväällä 2021 tilaamassa arviossa kriminalisointi todettiin parhaaksi keinoksi estää ja vähentää maalittamista. Maalittaminen koskee erityisesti julkisella sektorilla työtä tekeviä akavalaisia, kuten poliiseja, oikeuslaitosta ja opetus-, sosiaali- ja terveysaloja sekä tieteen ja tutkimuksen ammattilaisia. Akava Works -kyselyyn vastanneista akavalaisista valtaosa kannatti maalittamisen kriminalisointia, kertoo Akava Worksin tutkija Joonas Miettinen.

 

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Miia Kannisto
Puh. +358505515292

tutkija Joonas Miettinen
Puh. +358445153511