Akava: Osaamisen ja koulutustason nostaminen vaatii vahvaa tieteen ja tutkimuksen rahoitusta

Akava vaatii hallitukselta sitoutumista tavoitteeseen nostaa suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa, jonka mukaan vuonna 2030 vähintään puolet nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon. Se edellyttää vahvaa tieteen ja tutkimuksen rahoitusta. Akava painottaa tuoreessa osaamisohjelmassaan koulutustason nostamista, riittävien resurssien varmistamista, jatkuvan oppimisen tärkeyttä sekä koulutusjärjestelmän kansainvälisyyttä.

18.5.2021

– Osaaminen on tärkein valttimme kansainvälisessä kilpailussa. Tarvitsemme koulutettuja osaajia sekä tiedettä ja akateemista tutkimusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tavoitteet TKI-toiminnan rahoituksen nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja nuorten korkeakoulutusasteen nostamisesta 50 prosenttiin ikäluokasta on otettava tosissaan, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Osaaminen, tiede ja uudet keksinnöt voivat ratkaista maailman suuret ongelmat. Tieteeseen ja korkeaan osaamiseen panostamalla nousemme koronakriisistä ja torjumme uhkia tulevaisuudessa. Tieteen rahoitus on väärä paikka säästää, Fjäder jatkaa.

Puheenjohtaja Fjäder korosti puheessaan Akavan liittokokouksessa 18.5. osaamisen, tieteen ja tutkimuksen merkitystä sekä vahvaa tieteen ja tutkimuksen rahoitusta.

Lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet edistämään tavoitetta, että vähintään puolet nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030. Akava pitää tavoitetta yhtenä lähivuosien koulutuspolitiikan keskeisimmistä kysymyksistä.

– Suomen on sitouduttava väestön osaamis- ja koulutustason nostamiseen. Uhkana on, että jäämme jälkeen keskeisistä kilpailijamaista. Päätökset panostuksista on tehtävä nyt, Fjäder painottaa.

Akava esittää tuoreessa osaamisohjelmassaan korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä erityisesti työvoimapula-aloille. Lisäysten pitää perustua luotettavaan ennakointitietoon työmarkkinoiden tarpeesta. Samalla kun aloituspaikkoja lisätään, pitää panostaa koulutuksen laatuun sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön jaksamiseen.

– Aloituspaikkojen lisäämiselle on turvattava riittävä rahoitus. Opiskelijoiden valmistumista on tuettava lisäämällä ohjausta ja tukea opinnoissa. Uusi teknologia ja koronavuoden kokemukset verkko-opetuksesta on otettava tehokkaasti käyttöön osaamistason nostamiseksi, sanoo johtava asiantuntija Elina Sojonen.

– Nyt on aika parantaa koulutuksen saavutettavuutta panostamalla uuteen teknologiaan, pedagogiikkaan ja kansainväliseen opetusyhteistyöhön. Koulutuksen digitalisaatio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia opetustarjonnan monipuolisuuden, kansainvälisyyden ja saavutettavuuden lisäämiseksi, Sojonen toteaa.

Tutustu aineistoihimme

Akavan osaamisohjelma – Osaamisesta kasvua, ratkaisuja ja hyvinvointia 

Puheenjohtaja Sture Fjäderin liittokokouspuhe 18.5.2021 

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

johtava asiantuntija Elina Sojonen
Puh. +358445827466