Akava: Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän poistaminen vaatii lainsäädäntömuutoksia

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on pysyvä tasa-arvo-ongelma Suomessa. Akava kiirehtii hallitusohjelman mukaisia toimia työelämässä esiintyvän raskaus- ja perhevapaasyrjinnän poistamiseksi. Suositusten sijaan tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, Akava korostaa.

19.3.2021

– Akava on huolissaan, että syrjinnän poistaminen ei etene hallitusohjelman selkeistä kirjauksista huolimatta. Kolmikantainen valmistelu on edennyt nihkeästi. Edellytämme hallitusohjelman mukaisten toimien toteuttamista. Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän poistaminen vaatii tiukempia lainsäädännöllisiä toimia, painottaa työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei kuulu tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen työelämään. Myös asenteita on muutettava perheystävällisemmiksi sekä työelämässä että yhteiskunnassa laajemminkin. Työelämän epävarmuutta pitää vähentää ja työn ja perheen yhteensovittamista edistää entisestään. Niillä on myönteinen vaikutus perheen perustamiseen ja syntyvyyteen, Murto sanoo.

Pysyvä ja hankalasti kitkettävä ongelma

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisätutkimuksessa selvitettiin vuonna 2018 raskaus- ja perhevapaasyrjinnän määrää koko väestössä Suomessa. Neljännes niistä työllisistä äideistä, jotka olivat vaihtaneet työtehtäviä tai työpaikkaa tai eivät olleet palanneet työhön perhevapaan päättymisen jälkeen, sanoi, että muutos ei ollut tapahtunut omasta toiveestaan. Väestötasolla tämä koski yhteensä noin 42 000 naista.

Noin 17 000 naista vaihtoi työpaikkaa tai työtehtävää, koska työhön palattaessa työtehtävät olivat muuttuneet tai poistuneet tai tilalle oli palkattu toinen henkilö. Syrjintään liittyvä määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen koski väestötasolla noin 11 000 naista.

– Luvut ovat hätkähdyttäviä, mutta määriä on vaikea suhteuttaa aikaisempien lukujen puuttuessa syrjinnän määrästä väestötasolla. Syrjintää kokeneiden määrä saattaa olla näitä lukuja jopa suurempi. Raskaus- ja perhevapaisiin liittyvät ongelmat näkyvät tasa-arvovaltuutetun työssä ja liittoihin tulevissa yhteydenotoissa vuodesta toiseen. Tilanne ei selvästikään korjaannu pelkillä suosituksilla, toteaa tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.

Syrjinnällä on laajat vaikutukset työelämään ja työmarkkinoille

– Akava painottaa, että hallitusohjelman mukaisesti lainsäädäntöä on täsmennettävä siten, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Lisäksi perhevapaalta palaaville työntekijöille pitää säätää laissa korotettu irtisanomissuoja tietyksi ajaksi vanhempainvapaan päättymisestä lukien. Lainsäädäntömuutoksin lisättäisiin työhönpaluun kannustavuutta, mikä tukisi työllisyysasteen nostamista, Savinko jatkaa.

Yhteyshenkilöt

työmarkkinajohtaja Katarina Murto
Puh. +358505689188

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko
Puh. +358405044356