Akava selvitti: Toimenpiteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ovat korkeakoulutettujen mielestä myös työpaikkojen vastuulla

Akavalaisista 84 prosenttia on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet ovat myös työpaikkojen vastuulla.

11.7.2019

Akavalaisista 64 prosenttia kokee, että oman työpaikan tulisi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kantar TNS:llä touko-kesäkuussa 2019 teetetyssä kyselytutkimuksessa kartoitettiin akavalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja työpaikkojen toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja ilmaston hyväksi tehtävä työ koetaan akavalaisten työpaikoilla tärkeäksi. Akavalaisista 63 prosenttia on sitä mieltä, että työnantajan ja henkilöstön edustajan pitäisi keskustella enemmän keinoista, jolla työpaikalla voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Akava on korostanut, että ilmastopolitiikan toimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun tulisi sitouttaa kansalaisia nykyistä enemmän.

– Osallistavan ilmastopolitiikan edistämiseksi erityisesti työpaikoilla on lisättävä työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua työpaikkojen toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi. Työpaikoilla on yhteistoiminnassa sovittava, millaisia ilmastotoimia työpaikoilla tehdään, toteaa Akavan yhteiskuntasuhteiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

Akavan korostaa, että työpaikoilla käytävän vuoropuhelun avulla voidaan löytää toimivia työpaikkatason käytäntöjä ilmastotyöhön. Osallistamisella ja yhteistyöllä työntekijöitä voidaan sitouttaa työpaikkatason ilmastotoimiin ja luoda entistä parempia edellytyksiä kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Akava teetti kyselytutkimuksen akavalaisten näkemyksistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Akavan SuomiAreena-tilaisuudessa ja Akavan verkkosivuilla tiistaina 16.7.2019.

Tutustu myös Akavan ilmastolinjauksiin: akava.fi/ilmastolinjaukset

Yhteyshenkilöt

yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski
Puh. +358407426082