Akava SuomiAreenalla: Lainsäädäntö ja asenteet eivät tue muuttunutta työtä

Akava esittää, että muuttuneen työelämän haasteisiin vastataan monimuotoisen työn strategialla. Muuttuvan työn ja hyvän työelämän on mahdollistettava riittävä toimeentulo, turva ja työssä jaksaminen läpi koko työuran riippumatta työn tekemisen muodosta.

17.7.2018

Akavan asiantuntijan Anu Tuovisen mukaan työelämän muutoksesta puhutaan paljon, mutta yksilön, yrityksen tai yhteiskunnan tasolla muutokseen ei ole vielä varauduttu riittävästi.     
 
– Akavan tavoitteena on kehittää työelämää, jossa elämänkaaren eri vaiheet otetaan huomioon. Tulevaisuuden työelämään liittyvät olennaisesti seuraavat kysymykset: Miten työtä tehdään, kuinka paljon ja missä muodossa? Työn ja yksityiselämän tulee olla tasapainossa. Työkyky ja työssä jaksaminen on turvattava kaikille, Tuovinen sanoo.   
 
Akava esittää seuraavia toimenpiteitä, joilla vastataan muuttuvaan työelämään:  
 
• Palkansaajan ja yrittäjän määritelmät päivitetään lainsäädännössä vastaamaan uutta työelämää. Työsuhteen määritelmä laajennetaan niihin, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

• Selvennetään kansallisella ja EU-tasolla, milloin työsuhteen tunnusmerkistö työnteon eri muodoissa, esimerkiksi alustataloudessa, täyttyy sekä miten osapuolten vastuut, velvoitteet ja oikeudet toteutuvat.

• Turvataan työn muotoon katsomatta mahdollisuus työterveyshuoltoon ja työsuojeluun.

• Yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet irrotetaan työttömyysturvassa yrittäjämääritelmästä.

• Eläketurvaa arvioidaan eri työn muotojen kautta. Yrittäjän eläketurvaa (YEL) kehitetään kattamaan paremmin itsensä työllistäjät ja ehkäistään alivakuuttamista.   
 
Osaamisen kehittäminen on edellytys muutoksessa menestymiselle   
 
Työelämän muutos tiedostetaan, mutta käytännössä siihen ei varauduta. Vanhassa, tutussa ja turvallisessa palkkatyössä ja työyhteisössä halutaan pysyä. Muutokset tapahtuvat usein pakotetusti työsuhteen päättymisen tai työttömyyden kautta.   
 
– Muuttuvassa työelämässä on entistä tärkeämpää päivittää omaa osaamista osana työuran järjestelmällistä rakentamista. Osaamisen kehittämisen tärkeys ja oma vastuu ymmärretään, mutta käytännössä siihen ei vielä panosteta, Tuovinen sanoo.  
 
Akavan Kantar TNS:llä (2018) teettämän selvityksen mukaan osaamisen kehittämistä läpi työuran pidetään tärkeänä iästä ja ammattiasemasta riippumatta. Työntekijöiden ja työnantajien osaamisen uudistaminen on edelleen melko suunnittelematonta. Osaamista kehitetään erityisesti verkostoissa, hankkeissa sekä seminaareissa ja konferensseissa. Sen sijaan sivutoimista yrittäjyyttä, mentorointia, työkiertoa tai työpaikan vaihtoa ei nähdä osaamisen ja työuran kehittämisenä.   

KANTAR TNS:n selvitys ”Kouluttautuminen ja työurat: Akavalaisten näkemyksiä” liitteenä.
 
Akava järjestää Suomi Areenalla paneelikeskustelun työn muutokseen liittyen:

”Työelämä, jossa työllistyt aina ja turvatusti – myytti vai totuus?” tiistaina 17.7. kello 16–17 Antinkatu 5:n lavalla.
   
Ohjelma: https://www.akava.fi/suomiareena2018