Akava: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa

Akava vaatii tuoreessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassaan, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan vahvemmin osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tämä edellyttää yhteistyötä päättäjiltä, työpaikoilta ja yksilöiltä.

14.5.2019

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma määrittelee Akavan tavoitteet ja linjaukset seuraaville vuosille. Osa tavoitteista on erityisen ajankohtaisia meneillään olevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Akava korostaa, että tulevalla hallituskaudella on toteutettava kattava perhevapaauudistus, joka kohtelee perheitä yhdenvertaisesti ja lisää järjestelmän joustavuutta. 

– Tavoitteenamme on, että perhevapaajaksot mahdollistavat hoitovastuun jakamisen ja lapsen hoidon kotona siihen asti, kun lapsi on noin puolitoistavuotias. Perhevapaajärjestelmää, lainsäädäntöä ja palveluita on uudistettava niin, että kumpikin vanhemmista käyttää perhevapaita ja voi yhdistää perhe- ja työelämän nykyistä joustavammin, sanoo työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

Perhevapaauudistuksen onnistumisen kannalta on tärkeää panostaa myös varhaiskasvatuspalveluihin, jotta ne ovat perheiden saavutettavissa tarkoituksenmukaisesti.

– Erityishuomioita tulisi kiinnittää vanhempien töihin paluuseen. Se, miten kannustavana ja turvallisena vanhempi kokee työelämän, vaikuttaa suoraan työllisyysasteeseen. Perhevapaalta työhön palaavat tarvitsevat parempaa suojaa kuin nykyisin, Savinko jatkaa.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työelämä edellyttää palkkatasa-arvoa, joka voi toteutua vain palkka-avoimuutta lisäämällä. Palkka-avoimuutta vahvistetaan uudistamalla tasa-arvolain palkkakartoituksia koskevaa lainsäädäntöä.

– Palkkaeroja tulee pystyä analysoimaan nykyistä helpommin ja henkilöstöedustajan tiedonsaantia sekä osallistumismahdollisuuksia on lisättävä, toteaa Lotta Savinko.

Sukupuolten välisen tasa-arvon ohella vähemmistöjä koskevan yhdenvertaisuuden merkitys kasvaa. Vähemmistöihin kuuluvilla on edelleen vaikeuksia päästä työelämään ja kouluttautua. Tietoa ja esimerkkejä tarvitaan ennakkoluulojen vähentämiseksi.

– On huolestuttavaa, että vain noin puolella ulkomaalaistaustaisista nuorista on korkeintaan perusasteen koulutus. Tavoitteena on oltava, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamisen kehittämistä ja yhteiskunnallista osallisuutta pitää lisätä, sanoo erityisasiantuntija Miika Sahamies.

Akava jäsenliittoinen sitoutuu edistämään nollatoleranssia kaikkeen syrjintään, häirintään, kiusaamiseen ja väkivaltaan.

– Haastamme jokaisen edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tarvittaessa puuttumaan epäkohtiin, Sahamies ja Savinko painottavat.

Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.akava.fi/tasa-arvo-ohjelma

Yhteyshenkilöt

Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko
Puh. +358405044356

asiantuntija Miika Sahamies
Puh. +358505305366