Akava: Tavoitteena kannustavampi työn ja osaamisen verotus

Suomen työllisyysaste pitää saada nostettua vähintään 75 prosenttiin. Korkea työllisyys ja vahva talouskasvu ovat ratkaisevia hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoittamiselle. Akava katsoo, että työllisyyden nousua tukemaan tarvitaan tulevaisuutta painottava vero-ohjelma, joka siirtää painopistettä työn verottamisesta kulutuksen ja haittojen verotukseen.

4.3.2019

– Akavan mielestä ansiotulojen verotusta on seuraavan kahden hallituskauden aikana kevennettävä kohti eurooppalaista keskitasoa. Tämä pitää tehdä suunnitelmallisesti ja maltillisesti kaikilla tulotasoilla, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Osaamisen verotus liian kireää
Akavan tavoitteena on, että Suomi on osaamiselle rakentuva hyvinvointiyhteiskunta. Menestys edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa kannusteet, jotka tukevat korkeaan osaamiseen perustuvaa työtä ja talouskasvua.

– Ankara palkkaverotus ei edistä osaamiseen pohjautuvien työpaikkojen syntymistä riittävän nopeasti. Asiantuntijuuden ja osaamisen tuottamaa lisäarvoa verotetaan liian kireästi, Sorjonen jatkaa.

Nykyinen verotuksen progressio kohdistuu voimakkaasti jo keskituloisiin. Akavan tavoitteena on madaltaa työn rajaveroasteita.

– Milloin on alettu pitää hyväksyttävänä sitä, että työntekijä saa pitää lisätuloistaan itse alle puolet? Esimerkiksi kolmentuhannen euron kuukausituloilla 100 euron lisätulosta jää käteen noin 50 euroa, Sorjonen sanoo.

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa
Työikäisen väestön määrä vähenee. Sekä teollisuuden että palveluiden tuotanto perustuu entistä enemmän korkeaan osaamiseen ja teknologiaan.

– Suomen pitää olla houkutteleva ja kilpailukykyinen ympäristö vaativassa asiantuntijatyössä työskenteleville. Menestymme kilpailussa koulutetusta työvoimasta, jos työn verotuksemme ei ole olennaisesti kireämpää kuin muissa maissa, Sorjonen painottaa.

Tutustu Akavan hallitusohjelmatavoitteiden veropoliittisiin linjauksiin osoitteessa www.akava.fi/veropoliittiset-linjaukset

Yhteyshenkilöt

pääekonomisti Pasi Sorjonen
Puh. +358505575271